IZVEŠTAJ  23.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.05.2022.

19.785.922,75
   

Stanje prethodnog dana

19.826.719,57
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  108.720,00  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:23.05.2022.   108.720,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.05.2022.           19.785.922,75

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

147.114,00
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT 2.402,82
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:23.05.2022. 149.516,82

UKUPNO  OSTAJE:                     19.785.922,75

[/et_pbrow]