IZVEŠTAJ  24.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 24.05.2022.

19.787.922,75
   

Stanje prethodnog dana

19.785.922,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan:24.05.2022. 2.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.05.2022.           19.787.922,75

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:24.05.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     19.787.922,75

[/et_pbrow]