IZVEŠTAJ  26.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 26.05.2022.

20.980.926,07
   

Stanje prethodnog dana

19.789.792,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 1.191.133,32
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:26.05.2022. 1.191.133,32

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 26.05.2022.           20.980.926,07

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  26.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:26.05.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     20.980.926,07

[/et_pbrow]