IZVEŠTAJ  26.05.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 26.05.2023.

68.341.930,00
   

Stanje prethodnog dana

65.672.430,00
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.929.916,66

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan 26.05.2023. 2.931.916,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 26.05.2023.        68.341.930,00

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  26.05.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

262.410,66
Isplata provizije 6,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:26.05.2023. 262.416,66

UKUPNO  OSTAJE:                      68.341.930,00

[/et_pbrow]