IZVEŠTAJ 27.08.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 27.08.2020.

9.400.000,40
   

Stanje prethodnog dana

9.379.730,40
   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

20.270,00

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 27.08.2020.

20.270,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 27.08.2020.                                                9.400.000,40               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  27.08.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:27.08.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     9.400.000,40