IZVEŠTAJ 28.08.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 28.08.2020.

9.645.273,44
   

Stanje prethodnog dana

9.400.000,40
   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

324.026,42

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

11.450,00

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 28.08.2020.

335.476,42

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 28.08.2020.                                                9.645.273,44               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  28.08.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

90.203,38
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:28.08.2020. 90.203,38

UKUPNO  OSTAJE:                     9.645.273,44