IZVEŠTAJ  29.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.01.2021.

1.884.092,22
   

Stanje prethodnog dana

8.926.168,81
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

11.450,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

467.000,00

   
Ukupno uplate na dan:29.01.2021.

478.450,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.01.2021.                                               1.884.092,22

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

7.520.526,59
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:29.01.2021. 7.520.526,59

UKUPNO  OSTAJE:                   1.884.092,22