IZVEŠTAJ  29.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.06.2022.

34.273.846,92
   

Stanje prethodnog dana

33.423.646,92
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 850.200,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 29.06.2022.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.06.2022.           34.273.846,92

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT        

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 29.06.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    34.273.846,92

[/et_pbrow]