IZVEŠTAJ  30.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.05.2022.

21.204.616,07
   

Stanje prethodnog dana

21.049.626,07
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    154.990,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:30.05.2022.     154.990,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.05.2022.           21.204.616,07

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:30.05.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     21.204.616,07

[/et_pbrow]