IZVEŠTAJ  30.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.07.2021.

11.482.552,83
   

Stanje prethodnog dana

16.042.399,76
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 9.840,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:30.07.2021.

9.840,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.07.2021.                                               11.482.552,83

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

4.569.686,93
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:30.07.2021. 4.569.686,93

UKUPNO  OSTAJE:                      11.482.552,83