Stanje sredstava na podračunu na dan 05.09.2023.

70.123.514,07

   

Stanje prethodnog dana

78.920.223,86

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 50.000,00
Ostale uplate    45.750,00
Uplata participacije      300,00  
Ukupno uplate na dan 05.09.2023.

 

96.050,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.09.2023.  

70.123.514,07

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.09.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade

8.892.733,79
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:05.09.2023.

8.892.759,79

UKUPNO  OSTAJE:                                            

70.123.514,07

 
[/et_pbrow]