Stanje sredstava na podračunu na dan 15.09.2023.

68.824.850,02

   

Stanje prethodnog dana

68.987.793,31

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    29.580,00
Uplata participacije    450,00
Ukupno uplate na dan 15.09.2023.

 

30.030,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.09.2023.         68.824.850,02

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.09.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

192.967,29
Isplata provizije 6,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:15.09.2023.

192.973,29

UKUPNO  OSTAJE:                                   68.824.850,02

 
[/et_pbrow]