Stanje sredstava na podračunu na dan 16.09.2023.

68.824.356,49

   

Stanje prethodnog dana

68.824.850,02

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan 16.09.2023.

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.09.2023.         68.824.356,49

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.09.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 493,53

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:16.09.2023.

493,53

UKUPNO  OSTAJE:                                   68.824.356,49

 
[/et_pbrow]