Stanje sredstava na podračunu na dan 23.09.2023.

75.298.338,48

   

Stanje prethodnog dana

75.298.903,74

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan 23.09.2023.

 

565,26

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.09.2023.    75.298.338,48

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.09.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 565,26

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:23.09.2023.

565,26

UKUPNO  OSTAJE:                                  75.298.338,48

 
[/et_pbrow]