Stanje sredstava na podračunu na dan 29.11.2023.

75.106.080,93

   

Stanje prethodnog dana

74.868.316,27

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  398.480,00
Uplata participacije 550,00
Ukupno uplate na dan 29.11.2023.

 

399.030,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.11.2023.    75.106.080,93

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.11.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

159.996,00
Isplata provizije 1.269,34

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:29.11.2023.

161.265,34

UKUPNO  OSTAJE:                                                75.106.080,93

 
[/et_pbrow]