Stanje sredstava na podračunu na dan 31.08.2023.

75.119.842,54

   

Stanje prethodnog dana

75.057.868,54
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate      61.500,00
Uplata participacije          500,00
Ukupno uplate na dan 31.08.2023.

 

62.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 31.08.2023.      75.119.842,54

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  31.08.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:31.08.2023.

26,00

UKUPNO  OSTAJE:                                                   75.119.842,54

 
[/et_pbrow]