Дневни извештај за 19.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22666 723
 Kanjiža 6725 193
 Senta 6557 176
 Ada 4227 195
 Čoka 2361 97
 Novi Kneževac 2879 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45415 1519

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6110 7
 Kanjiža 724 2
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10560 12
Дневни извештај за 18.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22654 687
 Kanjiža 6724 194
 Senta 6552 159
 Ada 4227 195
 Čoka  2361 94
 Novi Kneževac  2875 128
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45393 1457

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6110 7
 Kanjiža 724 2
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka  598 1
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10560 12
Дневни извештај за 15.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22619 675
 Kanjiža 6689 215
 Senta 6545 165
 Ada 4220 191
 Čoka  2359 95
 Novi Kneževac  2868 119
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45300 1460

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6106 3
 Kanjiža 724 3
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka  598 1
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10556 9
Дневни извештај за 14.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22601 680
 Kanjiža 6681 215
 Senta 6531 175
 Ada 4211 198
 Čoka 2353 101
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45229 1504
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 2
 Kanjiža 724 3
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10555 8
Дневни извештај за 13.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22579 676
 Kanjiža 6675 218
 Senta 6524 174
 Ada 4211 198
 Čoka 2351 95
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45192 1496
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 2
 Kanjiža 724 5
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10555 10
Дневни извештај за 12.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22562 661
 Kanjiža 6671 215
 Senta 6524 172
 Ada 4210 191
 Čoka 2348 96
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45167 1470
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 5
 Kanjiža 723 4
 Senta 1249 1
 Ada 1123 2
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10554 13
Дневни извештај за 11.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22524 668
 Kanjiža 6667 204
 Senta 6523 157
 Ada 4201 197
 Čoka 2347 93
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45114 1454
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 5
 Kanjiža 721 4
 Senta 1249 1
 Ada 1123 2
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10552 13
Дневни извештај за 08.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22473 686
 Kanjiža 6616 246
 Senta 6493 183
 Ada 4170 201
 Čoka 2338 99
 Novi Kneževac 2848 127
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44938 1542
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 1
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 12
Дневни извештај за 07.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22453 689
 Kanjiža 6610 250
 Senta 6489 186
 Ada 4154 212
 Čoka 2334 99
 Novi Kneževac 2846 128
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44886 1564
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 13
Дневни извештај за 06.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22420 712
 Kanjiža 6600 253
 Senta 6483 187
 Ada 4154 212
 Čoka 2319 107
 Novi Kneževac 2839 133
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44815 1604
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 13
Дневни извештај за 05.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22402 709
 Kanjiža 6590 259
 Senta 6479 190
 Ada 4133 233
 Čoka 2315 108
 Novi Kneževac 2833 138
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44752 1637
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 6
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 0
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10550 14
Дневни извештај за 04.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22368 710
 Kanjiža 6475 370
 Senta 6437 227
 Ada 4109 254
 Čoka 2313 110
 Novi Kneževac 2824 147
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44526 1818
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 6
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 0
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10550 14
Дневни извештај за 01.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22271 768
 Kanjiža 6536 291
 Senta 6433 216
 Ada 4098 251
 Čoka 2312 110
 Novi Kneževac 2812 136
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44462 1772
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6103 6
 Kanjiža 721 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10548 16
Дневни извештај за 30.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22231 800
 Kanjiža 6512 311
 Senta 6428 221
 Ada 4086 259
 Čoka 2309 113
 Novi Kneževac 2806 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44372 1821
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10545 14
Дневни извештај за 29.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22194 827
 Kanjiža 6504 315
 Senta 6416 232
 Ada 4076 261
 Čoka 2304 114
 Novi Kneževac 2802 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44296 1866
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10545 14
Дневни извештај за 28.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22169 839
 Kanjiža 6495 322
 Senta 6410 237
 Ada 4068 265
 Čoka 2301 116
 Novi Kneževac 2796 122
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44239 1901
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1248 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10544 15
Дневни извештај за 27.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22120 880
 Kanjiža 6485 331
 Senta 6400 242
 Ada 4068 264
 Čoka 2292 125
 Novi Kneževac 2785 129
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44150 1971
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6101 7
 Kanjiža 719 4
 Senta 1248 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10543 17
Дневни извештај за 24.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22015 959
 Kanjiža 6433 363
 Senta 6373 260
 Ada 4014 313
 Čoka 2283 132
 Novi Kneževac 2769 142
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43887 2169
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 9
 Kanjiža 717 5
 Senta 1247 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10539 20
Дневни извештај за 23.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21959 1007
 Kanjiža 6413 373
 Senta 6371 250
 Ada 4013 307
 Čoka 2275 134
 Novi Kneževac 2747 157
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43778 2228
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 9
 Kanjiža 717 5
 Senta 1247 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10539 21
Дневни извештај за 22.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21887 1061
 Kanjiža 6380 396
 Senta 6341 276
 Ada 3994 322
 Čoka 2267 141
 Novi Kneževac 2729 173
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43598 2369
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 12
 Kanjiža 717 6
 Senta 1247 7
 Ada 1122 2
 Čoka 598 4
 Novi Kneževac 756 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10540 34
Дневни извештај за 21.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21816 1111
 Kanjiža 6353 416
 Senta 6333 284
 Ada 3988 327
 Čoka 2259 145
 Novi Kneževac 2718 184
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43467 2467
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 12
 Kanjiža 717 7
 Senta 1247 7
 Ada 1122 2
 Čoka 597 3
 Novi Kneževac 755 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10538 34
Дневни извештај за 20.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21561 1339
 Kanjiža 6260 504
 Senta 6308 306
 Ada 3950 356
 Čoka 2241 163
 Novi Kneževac 2697 205
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43017 2873
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 19
 Kanjiža 717 16
 Senta 1247 12
 Ada 1122 5
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10538 62
Дневни извештај за 17.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21089 1773
 Kanjiža 6182 554
 Senta 6273 326
 Ada 3890 393
 Čoka 2202 194
 Novi Kneževac 2664 236
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 42300 3476
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6098 19
 Kanjiža 717 26
 Senta 1247 13
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10535 72
Дневни извештај за 16.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20894 1953
 Kanjiža 6130 600
 Senta 6156 435
 Ada 3866 416
 Čoka 2179 213
 Novi Kneževac 2629 269
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41854 3886
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6098 20
 Kanjiža 716 25
 Senta 1247 14
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10534 74
Дневни извештај за 15.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20718 2111
 Kanjiža 6079 641
 Senta 6138 447
 Ada 3866 416
 Čoka 2147 238
 Novi Kneževac 2605 288
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41553 4141
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6097 19
 Kanjiža 716 25
 Senta 1247 14
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10533 74
Дневни извештај за 14.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20534 2276
 Kanjiža 6024 687
 Senta 6083 498
 Ada 3854 414
Čoka 2126 256
Novi Kneževac 2558 332
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41179 4463
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6096 19
 Kanjiža 716 25
 Senta 1246 15
 Ada 1121 4
Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10531 75
Дневни извештај за 13.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20374 2407
 Kanjiža 5974 725
 Senta 6072 476
 Ada 3850 393
Čoka 2108 265
 Novi Kneževac 2526 354
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 40904 4620
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6094 42
 Kanjiža 716 32
 Senta 1246 28
 Ada 1121 18
Čoka 597 11
 Novi Kneževac 754 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10528 137
Дневни извештај за 09.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19941 2746
 Kanjiža 5799 845
 Senta 5926 603
 Ada 3756 451
Čoka 2047 325
 Novi Kneževac 2455 406
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39924 5376
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 42
 Kanjiža 712 34
 Senta 1246 28
 Ada 1121 18
Čoka 596 11
 Novi Kneževac 753 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10519 139
Дневни извештај за 08.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19792 2874
 Kanjiža 5782 844
 Senta 5890 636
 Ada 3724 482
Čoka 1996 375
 Novi Kneževac 2441 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39625 5627
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 44
 Kanjiža 712 37
 Senta 1245 27
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 753 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10518 148
Дневни извештај за 07.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19648 2997
 Kanjiža 5762 854
 Senta 5876 641
 Ada 3722 483
Čoka 1980 387
 Novi Kneževac 2433 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39421 5780
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 45
 Kanjiža 711 42
 Senta 1245 29
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10516 155
Дневни извештај за 06.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19443 3154
 Kanjiža 5711 894
 Senta 5854 659
 Ada 3675 529
Čoka 1950 414
 Novi Kneževac 2423 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39056 6068
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 45
 Kanjiža 711 42
 Senta 1245 29
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10516 155
Дневни извештај за 03.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19079 3437
 Kanjiža 5585 969
 Senta 5800 674
 Ada 3654 492
Čoka 1916 439
 Novi Kneževac 2406 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 38440 6429
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6090 47
 Kanjiža 710 43
 Senta 1242 35
 Ada 1121 20
Čoka 595 15
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10510 165
Дневни извештај за 02.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18910 3557
 Kanjiža 5455 1080
 Senta 5694 776
 Ada 3598 548
Čoka 1888 462
 Novi Kneževac 2350 456
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 37895 6879
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6089 47
 Kanjiža 708 41
 Senta 1241 34
 Ada 1121 20
Čoka 595 15
 Novi Kneževac 751 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10505 161
Дневни извештај за 01.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18650 3743
 Kanjiža 5363 1135
 Senta 5614 833
 Ada 3551 577
Čoka 1854 490
 Novi Kneževac 2315 471
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 37347 7249
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6088 47
 Kanjiža 707 40
 Senta 1240 35
 Ada 1121 20
Čoka 595 16
 Novi Kneževac 750 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10501 162
Дневни извештај за 31.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18365 3979
 Kanjiža 5287 1189
 Senta 5497 939
 Ada 3499 626
Čoka 1813 522
 Novi Kneževac 2257 519
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 36718 7774
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6088 49
 Kanjiža 706 39
 Senta 1238 32
 Ada 1121 19
Čoka 594 16
 Novi Kneževac 750 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10497 159
Дневни извештај за 30.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18097 3972
 Kanjiža 5184 1240
 Senta 5445 968
 Ada 3447 639
Čoka 1732 575
 Novi Kneževac 2191 548
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 36096 7942
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6086 52
 Kanjiža 706 44
 Senta 1238 34
 Ada 1121 21
Čoka 594 19
 Novi Kneževac 750 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10495 175
Дневни извештај за 27.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17545 4064
 Kanjiža 4899 1426
 Senta 5267 1106
 Ada 3362 669
Čoka 1683 588
 Novi Kneževac 2113 592
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34869 8445
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6082 63
 Kanjiža 705 49
 Senta 1236 34
 Ada 1121 22
Čoka 593 26
 Novi Kneževac 750 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10487 201
Дневни извештај за 26.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17385 4008
 Kanjiža 4830 1442
 Senta 5233 1023
 Ada 3299 706
Čoka 1649 599
 Novi Kneževac 2065 605
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34461 8383
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6080 73
 Kanjiža 704 48
 Senta 1236 39
 Ada 1121 32
Čoka 593 35
 Novi Kneževac 750 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10484 234
Дневни извештај за 25.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17287 3915
 Kanjiža 4814 1422
 Senta 5216 1021
 Ada 3290 715
Čoka 1622 595
 Novi Kneževac 2036 613
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34265 8281
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6076 79
 Kanjiža 704 54
 Senta 1233 37
 Ada 1121 33
Čoka 588 30
 Novi Kneževac 750 8
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10472 241
Дневни извештај за 24.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17187 3834
 Kanjiža 4747 1404
 Senta 5071 1111
 Ada 3266 727
Čoka 1611 580
 Novi Kneževac 2033 566
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 33915 8222
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6072 80
 Kanjiža 703 56
 Senta 1231 40
 Ada 1121 33
Čoka 588 30
 Novi Kneževac 749 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10464 246
Дневни извештај за 20.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16922 3629
 Kanjiža 4557 1396
 Senta 4921 1117
 Ada 3175 769
Čoka 1566 562
 Novi Kneževac 2009 527
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 33150 8000
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6063 110
 Kanjiža 698 58
 Senta 1222 47
 Ada 1118 39
Čoka 585 42
 Novi Kneževac 749 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10435 311
Дневни извештај за 19.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16814 3603
 Kanjiža 4541 1376
 Senta 4893 1129
 Ada 3150 747
Čoka 1543 565
 Novi Kneževac 1997 504
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 32938 7924
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6060 115
 Kanjiža 696 64
 Senta 1218 46
 Ada 1114 36
Čoka 583 40
 Novi Kneževac 749 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10420 316
Дневни извештај за 18.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16523 3741
 Kanjiža 4518 1383
 Senta 4757 1230
 Ada 3055 820
Čoka 1494 562
 Novi Kneževac 1943 545
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 32290 8281
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6057 133
 Kanjiža 693 66
 Senta 1214 57
 Ada 1113 52
Čoka 582 49
 Novi Kneževac 748 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10407 372
Дневни извештај за 17.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16055 4072
 Kanjiža 4389 1497
 Senta 4662 1312
 Ada 2992 881
Čoka 1452 588
 Novi Kneževac 1879 601
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 31429 8951
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6055 147
 Kanjiža 691 64
 Senta 1212 57
 Ada 1108 47
Čoka 582 49
 Novi Kneževac 748 16
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10396 380
Дневни извештај за 16.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 15957 3958
 Kanjiža 4367 1472
 Senta 4656 1314
 Ada 2990 831
Čoka 1403 607
 Novi Kneževac 1851 617
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 31224 8799
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6051 149
 Kanjiža 690 69
 Senta 1212 57
 Ada 1107 46
Čoka 581 48
 Novi Kneževac 748 16
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10389 385
Дневни извештај за 13.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 15014 4528
 Kanjiža 4160 1567
 Senta 4546 1380
 Ada 2852 894
Čoka 1390 583
 Novi Kneževac 1759 693
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 29721 9645
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6030 351
 Kanjiža 677 87
 Senta 1209 109
 Ada 1105 160
Čoka 575 89
 Novi Kneževac 748 24
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10344 820
Дневни извештај за 12.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Kikinda 14950 4424
Kanjiža 4079 1505
Senta 4544 1292
Ada 2852 893
Čoka 1385 558
Novi Kneževac 1748 650
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 29558 9322
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
Kikinda 6022 362
Kanjiža 676 89
Senta 1209 114
Ada 1103 160
Čoka 570 87
Novi Kneževac 744 28
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10324 840
Дневни извештај за 11.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14672 4507
 Kanjiža 3946 1613
 Senta 4400 1426
 Ada 2788 952
Čoka 1354 565
 Novi Kneževac 1725 649
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28885 9712
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6017 366
 Kanjiža 674 93
 Senta 1207 113
 Ada 1097 154
Čoka 566 83
 Novi Kneževac 744 29
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10305 838
Дневни извештај за 10.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14510 4370
 Kanjiža 3945 1534
 Senta 4397 1325
 Ada 2783 910
Čoka 1352 527
 Novi Kneževac 1724 591
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28711 9257
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6005 373
 Kanjiža 673 95
 Senta 1199 105
 Ada 1093 153
Čoka 559 77
 Novi Kneževac 744 31
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10273 834
Дневни извештај за 09.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14503 4103
 Kanjiža 3945 1464
 Senta 4389 1282
 Ada 2770 876
Čoka 1352 492
 Novi Kneževac 1724 524
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28683 8741
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5996 426
 Kanjiža 673 132
 Senta 1197 131
 Ada 1093 183
Čoka 559 86
 Novi Kneževac 744 40
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10262 998
Дневни извештај за 06.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14466 3708
 Kanjiža 3938 1288
 Senta 4378 1132
 Ada 2721 849
Čoka 1345 432
 Novi Kneževac 1723 450
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28571 7859
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5973 488
 Kanjiža 653 130
 Senta 1185 157
 Ada 1088 227
Čoka 550 92
 Novi Kneževac 737 38
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10186 1132
Дневни извештај за 05.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14405 3550
 Kanjiža 3916 1211
 Senta 4375 1086
 Ada 2710 788
Čoka 1335 405
 Novi Kneževac 1723 405
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28464 7445
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5958 495
 Kanjiža 642 137
 Senta 1180 155
 Ada 1084 224
Čoka 542 84
 Novi Kneževac 736 50
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10142 1145
Дневни извештај за 04.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14122 3731
 Kanjiža 3762 1349
 Senta 4172 1263
 Ada 2615 876
Čoka 1275 445
 Novi Kneževac 1688 412
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 27634 8076
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5945 506
 Kanjiža 639 142
 Senta 1177 156
 Ada 1083 223
Čoka 540 82
 Novi Kneževac 736 52
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10120 1161
Дневни извештај за 28.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 12804 4748
 Kanjiža 2972 2026
 Senta 3624 1734
 Ada 2350 1115
Čoka 1085 609
 Novi Kneževac 1453 628
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 24288 10860
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5850 496
 Kanjiža 617 120
 Senta 1147 140
 Ada 1055 202
Čoka 517 59
 Novi Kneževac 726 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9912 1063
Дневни извештај за 27.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 12032 5395
 Kanjiža 2739 2245
 Senta 3622 1733
 Ada 2227 1168
Čoka 1068 616
 Novi Kneževac 1422 636
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 23110 11793
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5829 498
 Kanjiža 612 120
 Senta 1142 139
 Ada 1047 194
Čoka 516 58
 Novi Kneževac 724 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9870 1055
Дневни извештај за 26.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11833 5116
 Kanjiža 2515 2330
 Senta 3471 1780
 Ada 2226 1169
Čoka 1055 577
 Novi Kneževac 1420 574
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22520 11546
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5806 491
 Kanjiža 604 136
 Senta 1138 142
 Ada 1039 187
Čoka 513 55
 Novi Kneževac 720 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9820 1057
Дневни извештај за 25.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11828 5055
 Kanjiža 2515 2269
 Senta 3471 1777
 Ada 2226 1167
Čoka 1055 561
 Novi Kneževac 1419 572
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22514 11401
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5788 562
 Kanjiža 603 141
 Senta 1135 164
 Ada 1029 225
Čoka 512 77
 Novi Kneževac 719 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9786 1218
Дневни извештај за 22.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11772 4106
 Kanjiža 2515 2057
 Senta 3471 1662
 Ada 2226 1046
Čoka 1055 496
 Novi Kneževac 1418 452
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22457 9819
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5703 551
 Kanjiža 583 121
 Senta 1115 156
 Ada 1009 207
Čoka 503 69
 Novi Kneževac 717 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9630 1153
Дневни извештај за 21.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11602 3950
 Kanjiža 2506 1975
 Senta 3471 1662
 Ada 2216 1036
Čoka 1051 496
 Novi Kneževac 1415 436
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22261 9555
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5672 543
 Kanjiža 572 115
 Senta 1111 160
 Ada 997 195
Čoka 501 67
 Novi Kneževac 710 42
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9563 1122
Дневни извештај за 20.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11595 3935
 Kanjiža 2418 1929
 Senta 3382 1608
 Ada 2160 1027
Čoka 1051 464
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22016 9379
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5644 543
 Kanjiža 564 107
 Senta 1103 161
 Ada 985 183
Čoka 500 67
 Novi Kneževac 703 38
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9499 1099
Дневни извештај за 19.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11578 3794
 Kanjiža 2418 1929
 Senta 3382 1607
 Ada 2158 1018
Čoka 1051 462
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21997 9226
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5614 530
 Kanjiža 554 111
 Senta 1096 168
 Ada 972 172
Čoka 494 63
 Novi Kneževac 698 34
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9428 1078
Дневни извештај за 18.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11559 3813
 Kanjiža 2407 1940
 Senta 3379 1605
 Ada 2152 1021
Čoka 1049 464
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21956 9259
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5592 604
 Kanjiža 554 115
 Senta 1088 192
 Ada 968 218
Čoka 492 76
 Novi Kneževac 696 37
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9390 1242
Дневни извештај за 15.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 11197 4153
 Kanjiža 2297 2039
 Senta 3298 1684
 Ada 2102 1021
Čoka 1005 505
 Novi Kneževac 1351 475
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21250 9877
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5486 573
 Kanjiža 536 107
 Senta 1065 184
 Ada 935 188
Čoka 480 64
 Novi Kneževac 693 44
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9195 1160
Дневни извештај за 14.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 11164 4137
 Kanjiža 2260 2053
 Senta 3298 1682
 Ada 2089 1018
Čoka 1005 496
Novi Kneževac 1351 475
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21167 9861
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
Kikinda 5457 719
Kanjiža 529 110
Senta 1054 228
Ada 918 233
Čoka 478 91
Novi Kneževac 689 58
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9125 1439
Дневни извештај за 13.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10996 4001
 Kanjiža 2157 2001
 Senta 3173 1603
 Ada 2016 990
Čoka 998 454
 Novi Kneževac 1348 445
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20688 9494
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5420 755
 Kanjiža 517 105
 Senta 1039 220
 Ada 906 225
Čoka 473 86
 Novi Kneževac 686 65
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9041 1456
Дневни извештај за 12.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 10972 4025
 Kanjiža 2156 1939
 Senta 3173 1598
 Ada 2016 990
Čoka 998 453
 Novi Kneževac 1348 444
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20663 9449
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5381 717
 Kanjiža 512 107
 Senta 1028 211
 Ada 887 206
Čoka 469 82
 Novi Kneževac 684 64
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8961 1387
Дневни извештај за 11.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10872 4050
 Kanjiža 2152 1816
 Senta 3168 1569
 Ada 2016 971
Čoka 998 440
 Novi Kneževac 1346 433
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20552 9279
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5349 939
 Kanjiža 512 145
 Senta 1020 258
 Ada 880 269
Čoka 469 140
 Novi Kneževac 683 76
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8913 1827
Дневни извештај за 08.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10800 3712
 Kanjiža 2150 1398
 Senta 3161 1205
 Ada 2016 900
Čoka 946 356
 Novi Kneževac 1309 425
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20382 7996
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5249 913
 Kanjiža 494 133
 Senta 983 234
 Ada 848 238
Čoka 454 126
 Novi Kneževac 678 79
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8706 1723
Дневни извештај за 07.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10786 2813
 Kanjiža 2145 1188
 Senta 3080 1128
 Ada 2014 708
Čoka 946 287
 Novi Kneževac 1309 241
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20280 6365
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5201 893
 Kanjiža 487 134
 Senta 972 230
 Ada 832 222
Čoka 449 121
 Novi Kneževac 676 81
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8617 1681
Дневни извештај за 06.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10765 2010
 Kanjiža 2137 945
 Senta 3062 1146
 Ada 2006 583
Čoka 946 273
 Novi Kneževac 1305 217
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20221 5174
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5158 877
 Kanjiža 480 127
 Senta 954 219
 Ada 823 214
Čoka 439 111
 Novi Kneževac 676 84
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8530 1632
Дневни извештај за 04.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10640 1933
 Kanjiža 2069 785
 Senta 3002 1047
 Ada 1954 634
Čoka 914 292
 Novi Kneževac 1336 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 19915 4826
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5076 860
 Kanjiža 475 122
 Senta 934 206
 Ada 798 190
Čoka 438 110
 Novi Kneževac 670 84
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8391 1572
Дневни извештај за 01.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10412 2112
 Kanjiža 1934 920
 Senta 2884 1165
 Ada 1866 720
Čoka 856 350
 Novi Kneževac 1300 171
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 19252 5438
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4944 864
 Kanjiža 466 123
 Senta 892 175
 Ada 759 164
Čoka 430 105
 Novi Kneževac 655 108
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8146 1539
Дневни извештај за 31.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10325 2186
 Kanjiža 1870 972
 Senta 2807 1241
 Ada 1796 780
Čoka 830 372
 Novi Kneževac 1278 191
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18906 5742
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4903 876
 Kanjiža 459 116
 Senta 882 167
 Ada 749 154
Čoka 423 99
 Novi Kneževac 651 123
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8067 1535
Дневни извештај за 30.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10298 2063
 Kanjiža 1844 908
 Senta 2785 1173
 Ada 1796 720
Čoka 821 381
 Novi Kneževac 1278 191
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18822 5436
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4847 820
 Kanjiža 445 102
 Senta 872 157
 Ada 739 144
Čoka 416 92
 Novi Kneževac 640 112
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7959 1427
Дневни извештај за 29.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10152 2194
 Kanjiža 1728 1024
 Senta 2620 1338
 Ada 1777 739
Čoka 817 385
 Novi Kneževac 1257 212
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18351 5892
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4810 830
 Kanjiža 438 95
 Senta 864 157
 Ada 727 133
Čoka 408 84
 Novi Kneževac 637 120
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7884 1419
Дневни извештај за 28.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9748 2583
 Kanjiža 1604 1138
 Senta 2397 1556
 Ada 1598 918
Čoka 695 507
 Novi Kneževac 1126 343
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17168 7045
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4773 805
 Kanjiža 436 93
 Senta 854 148
 Ada 722 128
Čoka 408 84
 Novi Kneževac 637 123
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7830 1381
Дневни извештај за 25.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9708 2225
 Kanjiža 1604 1028
 Senta 2397 1471
 Ada 1539 923
Čoka 695 462
 Novi Kneževac 1124 281
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17067 6390
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4642 753
 Kanjiža 414 71
 Senta 820 120
 Ada 694 100
Čoka 398 75
 Novi Kneževac 615 116
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7583 1235
Дневни извештај за 24.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9691 2208
 Kanjiža 1601 998
 Senta 2397 1471
 Ada 1539 923
Čoka 695 462
 Novi Kneževac 1124 281
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17047 6343
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4601 727
 Kanjiža 408 65
 Senta 805 111
 Ada 682 90
Čoka 394 71
 Novi Kneževac 609 114
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7499 1178
Дневни извештај за 23.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9539 2188
 Kanjiža 1542 954
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 959
Čoka 649 506
 Novi Kneževac 1108 295
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16543 6362
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4551 685
 Kanjiža 404 61
 Senta 792 98
 Ada 677 85
Čoka 390 67
 Novi Kneževac 608 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7422 1113
Дневни извештај за 22.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9531 2174
 Kanjiža 1542 954
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 945
Čoka 648 502
 Novi Kneževac 1102 301
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16528 6336
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4497 637
 Kanjiža 395 52
 Senta 779 86
 Ada 673 81
Čoka 385 62
 Novi Kneževac 597 106
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7326 1024
Дневни извештај за 21.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9469 2141
 Kanjiža 1541 955
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 945
Čoka 648 502
 Novi Kneževac 1102 301
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16465 6304
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4454 742
 Kanjiža 394 65
 Senta 771 114
 Ada 669 111
Čoka 384 81
 Novi Kneževac 594 134
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7266 1247
Дневни извештај за 18.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9125 2411
 Kanjiža 1540 956
 Senta 2278 1459
 Ada 1427 945
Čoka 648 451
 Novi Kneževac 1102 261
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16120 6483
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4266 592
 Kanjiža 381 52
 Senta 749 102
 Ada 645 87
Čoka 370 69
 Novi Kneževac 565 112
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6976 1014
Дневни извештај за 17.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Kikinda 8867 2665
Kanjiža 1539 955
Senta 2277 1379
Ada 1427 945
Čoka 648 451
Novi Kneževac 1102 261
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15860 6656
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4205 532
 Kanjiža 381 52
 Senta 740 93
 Ada 637 79
Čoka 366 65
 Novi Kneževac 551 98
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6880 919
Дневни извештај за 16.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 8669 2846
 Kanjiža 1500 985
 Senta 2206 1430
 Ada 1360 1007
Čoka 606 493
 Novi Kneževac 1063 297
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15404 7058
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4159 491
 Kanjiža 375 46
 Senta 738 97
 Ada 632 74
Čoka 363 62
 Novi Kneževac 546 98
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6813 868
Дневни извештај за 15.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 8668 2846
 Kanjiža 1500 985
 Senta 2206 1430
 Ada 1360 1001
Čoka 606 493
 Novi Kneževac 1063 297
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15403 7052
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4099 436
 Kanjiža 373 44
 Senta 732 92
 Ada 631 73
Čoka 353 52
 Novi Kneževac 539 92
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6727 789