Дневни извештај за 25.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25595 1043 14769
 Kanjiža 7465 260 3146
 Senta 7216 262 3790
 Ada 4822 211 2279
 Čoka  2702 171 1469
 Novi Kneževac  3397 143 1757
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  51197 2090 27210

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10242 390
 Kanjiža 1599 153
 Senta 2235 199
 Ada 1623 111
 Čoka  1313 139
 Novi Kneževac  1522 112
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  18534 1104
Дневни извештај за 24.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25565 1054 14611
 Kanjiža 7462 259 3061
 Senta 7208 270 3695
 Ada 4819 207 2235
 Čoka  2698 170 1447
 Novi Kneževac  3387 152 1735
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  51139 2112 26784

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10229 402
 Kanjiža 1589 149
 Senta 2225 202
 Ada 1615 110
 Čoka  1309 143
 Novi Kneževac  1519 114
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  18486 1120
Дневни извештај за 22.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25501 1065 14268
 Kanjiža 7456 248 2904
 Senta 7185 285 3527
 Ada 4792 222 2158
 Čoka  2690 163 1353
 Novi Kneževac  3380 150 1661
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  51004 2133 25871

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10180 389
 Kanjiža 1577 152
 Senta 2210 209
 Ada 1602 108
 Čoka  1303 151
 Novi Kneževac  1508 115
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  18380 1124
Дневни извештај за 21.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25455 1084 14009
 Kanjiža 7448 249 2823
 Senta 7185 270 3429
 Ada 4784 217 2106
 Čoka 2687 158 1307
 Novi Kneževac 3378 151 1636
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 50937 2129 25310

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10168 453
 Kanjiža 1577 190
 Senta 2208 259
 Ada 1602 133
 Čoka 1301 185
 Novi Kneževac 1505 126
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18361 1346
Дневни извештај за 18.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25375 1090 13557
 Kanjiža 7424 262 2711
 Senta 7179 264 3369
 Ada 4769 215 2049
 Čoka 2684 151 1234
 Novi Kneževac 3373 138 1548
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 50804 2120 24468

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10111 474
 Kanjiža 1567 203
 Senta 2198 275
 Ada 1591 132
 Čoka 1286 185
 Novi Kneževac 1494 138
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18247 1407
Дневни извештај за 17.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25341 1106 13255
 Kanjiža 7422 261 2627
 Senta 7148 288 3302
 Ada 4739 240 2020
 Čoka  2668 163 1215
 Novi Kneževac  3356 153 1523
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50674 2211 23942

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10096 521
 Kanjiža 1555 229
 Senta 2188 292
 Ada 1585 136
 Čoka  1277 182
 Novi Kneževac  1490 166
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  18191 1526
Дневни извештај за 16.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25301 1118 12970
 Kanjiža 7409 266 2516
 Senta 7133 300 3226
 Ada 4736 235 1987
 Čoka  2656 169 1170
 Novi Kneževac  3350 156 1479
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50585 2244 23348

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10072 514
 Kanjiža 1546 236
 Senta 2179 301
 Ada 1582 142
 Čoka  1267 185
 Novi Kneževac  1474 164
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  18120 1542
Дневни извештај за 15.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25273 1115 12681
 Kanjiža 7407 250 2441
 Senta 7125 298 3139
 Ada 4722 246 1936
 Čoka 2655 165 1153
 Novi Kneževac 3343 158 1445
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 50525 2232 22795

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10047 537
 Kanjiža 1539 237
 Senta 2166 296
 Ada 1578 145
 Čoka 1250 174
 Novi Kneževac 1459 171
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18039 1560
Дневни извештај за 14.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25233 1130 12437
 Kanjiža 7394 247 2370
 Senta 7109 290 3067
 Ada 4715 242 1909
 Čoka 2652 167 1124
 Novi Kneževac 3340 158 1415
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 50443 2234 22322

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 10033 561
 Kanjiža 1535 241
 Senta 2163 312
 Ada 1575 152
 Čoka 1248 180
 Novi Kneževac 1454 178
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18008 1624
Дневни извештај за 11.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25123 1164 12031
 Kanjiža 7379 239 2258
 Senta 7090 298 2996
 Ada 4693 247 1823
 Čoka  2643 171 1078
 Novi Kneževac  3323 173 1376
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50251 2292 21562

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9957 588
 Kanjiža 1521 253
 Senta 2125 310
 Ada 1560 149
 Čoka  1225 181
 Novi Kneževac  1435 199
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17823 1680
Дневни извештај за 10.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25123 1164 12031
 Kanjiža 7379 239 2258
 Senta 7090 298 2996
 Ada 4693 247 1823
 Čoka  2643 171 1078
 Novi Kneževac  3323 173 1376
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50251 2292 21562

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9933 599
 Kanjiža 1508 244
 Senta 2111 311
 Ada 1553 151
 Čoka  1214 178
 Novi Kneževac  1428 202
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17747 1685
Дневни извештај за 09.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25087 1164 11823
 Kanjiža 7376 229 2147
 Senta 7084 294 2927
 Ada 4686 248 1792
 Čoka  2637 173 1039
 Novi Kneževac  3316 175 1345
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50186 2283 21073

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9908 617
 Kanjiža 1499 268
 Senta 2098 326
 Ada 1544 155
 Čoka  1203 180
 Novi Kneževac  1420 228
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17672 1774
Дневни извештај за 08.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25056 1143 11567
 Kanjiža 7376 216 2068
 Senta 7076 299 2831
 Ada 4682 244 1715
 Čoka  2637 165 984
 Novi Kneževac  3298 180 1310
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50125 2247 20475

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9871 619
 Kanjiža 1489 273
 Senta 2082 332
 Ada 1536 163
 Čoka  1185 180
 Novi Kneževac  1410 254
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17573 1821
Дневни извештај за 07.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 25003 1148 11251
 Kanjiža 7368 219 1978
 Senta 7061 301 2740
 Ada 4673 245 1686
 Čoka  2632 166 953
 Novi Kneževac  3297 175 1267
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  50034 2254 19875

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9850 650
 Kanjiža 1487 277
 Senta 2070 343
 Ada 1531 171
 Čoka  1178 186
 Novi Kneževac  1405 260
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17521 1887
Дневни извештај за 04.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24955 1094 10883
 Kanjiža 7355 215 1864
 Senta 7060 271 2682
 Ada 4664 237 1612
 Čoka  2627 154 908
 Novi Kneževac  3297 155 1250
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49958 2126 19199

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9750 684
 Kanjiža 1446 288
 Senta 2020 339
 Ada 1513 172
 Čoka  1151 186
 Novi Kneževac  1379 291
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  17259 1960
Дневни извештај за 03.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24930 1077 10725
 Kanjiža 7355 209 1818
 Senta 7054 266 2631
 Ada 4659 238 1586
 Čoka 2620 156 886
 Novi Kneževac 3295 148 1209
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 49913 2094 18855

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9706 702
 Kanjiža 1419 284
 Senta 1996 337
 Ada 1506 177
 Čoka 1141 197
 Novi Kneževac 1355 292
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17123 1989
Дневни извештај за 02.11.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24895 1089 10645
 Kanjiža 7344 215 1749
 Senta 7041 272 2559
 Ada 4655 233 1563
 Čoka  2617 155 862
 Novi Kneževac  3293 147 1189
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49845 2111 18567

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9666 826
 Kanjiža 1391 304
 Senta 1977 369
 Ada 1495 183
 Čoka  1126 193
 Novi Kneževac  1340 299
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  16995 2174

 

Дневни извештај за 31.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24841 1071 10115
 Kanjiža 7328 216 1715
 Senta 7036 260 2499
 Ada 4649 224 1536
 Čoka 2611 155 825
 Novi Kneževac 3286 148 1134
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 49751 2074 17824

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9582 817
 Kanjiža 1370 295
 Senta 1952 364
 Ada 1484 186
 Čoka 1114 208
 Novi Kneževac 1301 290
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16803 2160
Дневни извештај за 28.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24751 1072 9375
 Kanjiža 7314 206 1624
 Senta 7032 255 2441
 Ada 4641 210 1497
 Čoka  2604 153 813
 Novi Kneževac  3286 145 1108
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49628 2041 16858

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9461 823
 Kanjiža 1322 301
 Senta 1887 336
 Ada 1460 176
 Čoka  1072 174
 Novi Kneževac  1254 272
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  16456 2082
Дневни извештај за 27.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24724 1056 9259
 Kanjiža 7314 206 1623
 Senta 7014 238 2400
 Ada 4637 186 1445
 Čoka  2595 141 801
 Novi Kneževac  3279 138 1095
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49563 1965 16623

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9416 828
 Kanjiža 1300 289
 Senta 1870 328
 Ada 1446 165
 Čoka  1062 194
 Novi Kneževac  1243 275
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  16337 2079
Дневни извештај за 19.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24513 977 8458
 Kanjiža 7280 183 1404
 Senta 6983 202 2115
 Ada 4615 137 1236
 Čoka  2572 122 743
 Novi Kneževac  3265 100 1008
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49228 1721 14964

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 9035 912
 Kanjiža 1140 247
 Senta 1688 232
 Ada 1351 135
 Čoka  949 128
 Novi Kneževac  1055 153
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  15218 1807
Дневни извештај за 18.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24489 968 8403
 Kanjiža 7280 183 1404
 Senta 6981 201 2100
 Ada 4613 135 1208
 Čoka 2570 124 733
 Novi Kneževac 3260 88 993
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 49193 1699 14841

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8966 920
 Kanjiža 1122 235
 Senta 1671 230
 Ada 1337 127
 Čoka 928 133
 Novi Kneževac 1030 137
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15054 1782
Дневни извештај за 17.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24459 957 8288
 Kanjiža 7272 183 1381
 Senta 6976 184 2059
 Ada 4610 131 1177
 Čoka  2568 123 717
 Novi Kneževac  3258 89 993
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  49143 1667 14615

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8937 909
 Kanjiža 1115 233
 Senta 1666 229
 Ada 1332 123
 Čoka  923 131
 Novi Kneževac  1018 125
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  14991 1750
Дневни извештај за 14.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24425 942 8152
 Kanjiža 7258 183 1281
 Senta 6973 187 2026
 Ada 4606 126 1116
 Čoka 2566 122 703
 Novi Kneževac 3255 92 993
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 49083 1652 14271

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8780 925
 Kanjiža 1072 225
 Senta 1607 196
 Ada 1309 118
 Čoka 901 136
 Novi Kneževac 984 116
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 14653 1716
Дневни извештај за 13.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24404 926 8084
 Kanjiža 7258 183 1281
 Senta 6971 182 1983
 Ada 4602 126 1098
 Čoka 2562 116 687
 Novi Kneževac 3248 97 978
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 49045 1630 14111

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8732 937
 Kanjiža 1049 211
 Senta 1595 191
 Ada 1301 116
 Čoka 891 134
 Novi Kneževac 971 107
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 14539 1696
Дневни извештај за 12.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24369 920 8008
 Kanjiža 7250 180 1209
 Senta 6965 178 1940
 Ada 4596 127 1050
 Čoka  2552 121 669
 Novi Kneževac  3247 96 960
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48979 1622 13836

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8673 943
 Kanjiža 1031 210
 Senta 1577 184
 Ada 1292 109
 Čoka  882 125
 Novi Kneževac  960 103
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  14415 1674
Дневни извештај за 11.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24350 913 7897
 Kanjiža 7250 180 1209
 Senta 6959 183 1888
 Ada 4593 125 1023
 Čoka  2552 117 650
 Novi Kneževac  3244 90 924
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48948 1608 13591

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8599 923
 Kanjiža 1010 196
 Senta 1556 169
 Ada 1280 101
 Čoka  871 137
 Novi Kneževac  939 91
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  14255 1617
Дневни извештај за 10.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24319 914 7793
 Kanjiža 7241 171 1144
 Senta 6956 176 1822
 Ada 4591 124 1011
 Čoka 2552 115 637
 Novi Kneževac 3232 102 924
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 48891 1602 13331

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8554 925
 Kanjiža 1009 197
 Senta 1551 173
 Ada 1276 97
 Čoka 866 139
 Novi Kneževac 932 84
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 14188 1615
Дневни извештај за 07.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24270 866 7598
 Kanjiža 7229 168 1040
 Senta 6942 189 1763
 Ada 4565 144 971
 Čoka  2548 111 613
 Novi Kneževac  3231 103 905
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48785 1581 12890

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8392 976
 Kanjiža 956 155
 Senta 1512 152
 Ada 1245 74
 Čoka  841 124
 Novi Kneževac  921 90
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13867 1571
Дневни извештај за 06.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24251 853 7478
 Kanjiža 7229 168 1040
 Senta 6942 171 1674
 Ada 4561 145 943
 Čoka  2542 107 582
 Novi Kneževac  3226 101 899
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48751 1545 12616

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8329 985
 Kanjiža 934 139
 Senta 1503 153
 Ada 1238 68
 Čoka  831 126
 Novi Kneževac  909 85
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13744 1556
Дневни извештај за 05.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24227 848 7348
 Kanjiža 7225 167 999
 Senta 6942 164 1593
 Ada 4557 146 914
 Čoka  2538 108 558
 Novi Kneževac  3223 100 857
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48712 1533 12269

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8237 937
 Kanjiža 918 128
 Senta 1485 144
 Ada 1232 63
 Čoka  815 120
 Novi Kneževac  900 81
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13587 1473
Дневни извештај за 04.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24208 854 7203
 Kanjiža 7225 167 999
 Senta 6938 166 1533
 Ada 4545 156 883
 Čoka  2537 105 538
 Novi Kneževac  3219 104 815
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48672 1552 11971

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8158 989
 Kanjiža 905 130
 Senta 1476 152
 Ada 1223 63
 Čoka  801 106
 Novi Kneževac  895 80
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13458 1520
Дневни извештај за 03.10.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24184 839 6997
 Kanjiža 7215 174 969
 Senta 6930 174 1457
 Ada 4537 159 859
 Čoka  2532 103 500
 Novi Kneževac  3217 106 811
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48615 1555 11593

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 8132 1011
 Kanjiža 902 127
 Senta 1472 149
 Ada 1220 61
 Čoka  798 104
 Novi Kneževac  895 80
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13419 1532
Дневни извештај за 30.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24139 825 6726
 Kanjiža 7201 171 909
 Senta 6927 170 1383
 Ada 4529 160 786
 Čoka  2529 102 480
 Novi Kneževac  3210 112 763
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48535 1540 11047

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7962 1078
 Kanjiža 875 107
 Senta 1436 125
 Ada 1202 51
 Čoka  769 98
 Novi Kneževac  872 70
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  13116 1529
Дневни извештај за 29.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24115 805 6605
 Kanjiža 7199 173 909
 Senta 6921 176 1352
 Ada 4525 163 731
 Čoka  2525 103 461
 Novi Kneževac  3208 107 746
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48493 1527 10804

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7886 1079
 Kanjiža 861 94
 Senta 1426 118
 Ada 1191 40
 Čoka  760 89
 Novi Kneževac  864 68
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12988 1488
Дневни извештај за 28.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24096 793 6491
 Kanjiža 7170 198 880
 Senta 6914 171 1312
 Ada 4522 164 712
 Čoka  2523 103 447
 Novi Kneževac  3202 111 732
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48427 1540 10574

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7821 1088
 Kanjiža 839 74
 Senta 1415 114
 Ada 1186 37
 Čoka  751 81
 Novi Kneževac  858 70
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12870 1464
Дневни извештај за 27.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24075 784 6363
 Kanjiža 7170 194 876
 Senta 6912 171 1266
 Ada 4521 163 678
 Čoka  2517 105 429
 Novi Kneževac  3202 108 716
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48397 1525 10328

 

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7752 1083
 Kanjiža 825 60
 Senta 1409 116
 Ada 1183 37
 Čoka  736 85
 Novi Kneževac  849 68
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12754 1449
Дневни извештај за 26.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24056 771 6173
 Kanjiža 7163 192 850
 Senta 6895 182 1220
 Ada 4519 160 647
 Čoka  2516 105 425
 Novi Kneževac  3201 105 696
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48350 1515 10011

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7704 1067
 Kanjiža 825 60
 Senta 1399 109
 Ada 1183 38
 Čoka  731 83
 Novi Kneževac  849 68
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12691 1425
Дневни извештај за 23.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24028 746 5912
 Kanjiža 7147 197 787
 Senta 6893 178 1165
 Ada 4513 161 588
 Čoka 2511 107 412
 Novi Kneževac 3191 112 683
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 48283 1501 9547

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7482 989
 Kanjiža 807 45
 Senta 1372 94
 Ada 1177 38
 Čoka 714 72
 Novi Kneževac 832 57
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 12384 1295
Дневни извештај за 22.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 24014 741 5764
 Kanjiža 7147 197 787
 Senta 6887 180 1105
 Ada 4511 160 539
 Čoka  2508 106 407
 Novi Kneževac  3183 113 674
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48250 1497 9276

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7416 962
 Kanjiža 802 46
 Senta 1360 88
 Ada 1172 36
 Čoka  704 70
 Novi Kneževac  826 55
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12280 1257
Дневни извештај за 20.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23978 722 5394
 Kanjiža 7134 200 726
 Senta 6887 166 1060
 Ada 4505 157 500
 Čoka  2506 103 361
 Novi Kneževac  3170 121 629
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48180 1469 8670

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7258 857
 Kanjiža 786 35
 Senta 1340 70
 Ada 1164 32
 Čoka  687 63
 Novi Kneževac  818 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  12053 1106
Дневни извештај за 19.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23947 729 5128
 Kanjiža 7119 206 699
 Senta 6871 179 1010
 Ada 4495 166 490
 Čoka 2504 103 329
 Novi Kneževac 3167 111 615
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 48103 1494 8271

 

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 7211 833
 Kanjiža 786 37
 Senta 1339 72
 Ada 1163 31
 Čoka 685 66
 Novi Kneževac 818 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 12002 1088
Дневни извештај за 16.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23911 711 4863
 Kanjiža 7111 204 626
 Senta 6870 166 950
 Ada 4491 164 477
 Čoka  2501 103 312
 Novi Kneževac  3162 114 581
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  48046 1462 7809

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6969 654
 Kanjiža 776 32
 Senta 1317 51
 Ada 1156 26
 Čoka  671 56
 Novi Kneževac  804 37
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11693 856
Дневни извештај за 14.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23860 704 4429
 Kanjiža 7102 210 579
 Senta 6851 185 808
 Ada 4482 163 378
 Čoka  2496 94 250
 Novi Kneževac  3150 118 521
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47941 1474 6965

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6800 536
 Kanjiža 770 29
 Senta 1303 38
 Ada 1154 25
 Čoka  656 45
 Novi Kneževac  787 20
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11470 693
Дневни извештај за 13.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23825 715 4200
 Kanjiža 7102 210 579
 Senta 6850 180 745
 Ada 4479 153 366
 Čoka 2495 94 231
 Novi Kneževac 3146 119 503
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 47897 1471 6624

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6737 492
 Kanjiža 770 32
 Senta 1294 31
 Ada 1151 22
 Čoka 651 40
 Novi Kneževac 780 14
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 11383 631
Дневни извештај за 12.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23798 713 4000
 Kanjiža 7095 211 547
 Senta 6840 181 664
 Ada 4475 151 356
 Čoka  2491 93 209
 Novi Kneževac  3146 116 471
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47845 1465 6247

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6706 469
 Kanjiža 770 34
 Senta 1294 32
 Ada 1149 20
 Čoka  647 41
 Novi Kneževac  780 14
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11346 610
Дневни извештај за 12.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23798 713 4000
 Kanjiža 7095 211 547
 Senta 6840 181 664
 Ada 4475 151 356
 Čoka  2491 93 209
 Novi Kneževac  3146 116 471
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47845 1465 6247

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6706 469
 Kanjiža 770 34
 Senta 1294 32
 Ada 1149 20
 Čoka  647 41
 Novi Kneževac  780 14
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11346 610
Дневни извештај за 09.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23755 711 3738
 Kanjiža 7072 215 492
 Senta 6816 202 633
 Ada 4455 162 330
 Čoka  2481 102 201
 Novi Kneževac  3139 115 443
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47718 1507 5837

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6566 359
 Kanjiža 765 32
 Senta 1279 18
 Ada 1143 15
 Čoka  636 30
 Novi Kneževac  774 9
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11163 463
Дневни извештај за 08.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23736 701 3614
 Kanjiža 7072 213 482
 Senta 6815 196 593
 Ada 4454 160 279
 Čoka  2480 99 194
 Novi Kneževac  3137 115 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47694 1484 5578

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6516 318
 Kanjiža 763 31
 Senta 1273 12
 Ada 1139 12
 Čoka  633 27
 Novi Kneževac  772 8
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  11096 408
Дневни извештај за 07.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23709 700 3426
 Kanjiža 7064 203 439
 Senta 6815 189 578
 Ada 4449 157 270
 Čoka  2479 100 183
 Novi Kneževac  3136 110 404
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47652 1459 5300

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 648 297
 Kanjiža 759 29
 Senta 1271 10
 Ada 1137 11
 Čoka  627 22
 Novi Kneževac  771 12
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  5213 381
Дневни извештај за 06.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23693 694 3236
 Kanjiža 7064 203 439
 Senta 6814 189 535
 Ada 4446 158 252
 Čoka 2475 98 161
 Novi Kneževac 3135 111 364
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 47627 1453 4987

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6445 271
 Kanjiža 756 27
 Senta 1269 10
 Ada 1135 9
 Čoka 624 19
 Novi Kneževac 770 13
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10999 349

 

Дневни извештај за 05.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23665 699 3003
 Kanjiža 7063 190 395
 Senta 6813 173 489
 Ada 4442 157 225
 Čoka  2473 99 148
 Novi Kneževac  3126 117 313
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47582 1435 4573

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6428 264
 Kanjiža 755 26
 Senta 1268 10
 Ada 1134 8
 Čoka  619 15
 Novi Kneževac  770 13
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10974 336
Дневни извештај за 02.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23623 710 2657
 Kanjiža 7035 200 325
 Senta 6813 172 461
 Ada 4440 150 196
 Čoka  2472 98 144
 Novi Kneževac  3122 111 296
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47505 1441 4079

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6352 203
 Kanjiža 479 20
 Senta 1266 10
 Ada 1132 7
 Čoka  613 9
 Novi Kneževac  768 11
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10610 260
Дневни извештај за 01.09.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23602 716 2480
 Kanjiža 7028 206 323
 Senta 6802 177 415
 Ada 4439 149 138
 Čoka  2469 97 126
 Novi Kneževac  3116 114 276
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47456 1459 3758

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6318 170
 Kanjiža 748 21
 Senta 1265 9
 Ada 1131 6
 Čoka  611 9
 Novi Kneževac  768 11
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10841 226
Дневни извештај за 31.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23587 716 2280
 Kanjiža 7021 200 270
 Senta 6798 181 371
 Ada 4434 153 132
 Čoka  2468 94 118
 Novi Kneževac  3114 104 256
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47422 1448 3427

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6296 152
 Kanjiža 745 18
 Senta 1265 12
 Ada 1131 7
 Čoka  608 6
 Novi Kneževac  768 12
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10813 207
Дневни извештај за 24.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23450 700 674
 Kanjiža 6989 202 44
 Senta 6756 181 95
 Ada 4407 159 26
 Čoka  2453 97 22
 Novi Kneževac  3083 111 61
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47138 1450 922

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6195 80
 Kanjiža 731 6
 Senta 1260 8
 Ada 1126 2
 Čoka  604 4
 Novi Kneževac  759 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10675 103
Дневни извештај за 23.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23431 679 674
 Kanjiža 6989 202 44
 Senta 6756 179 95
 Ada 4405 156 26
 Čoka  2451 96 22
 Novi Kneževac  3071 119 61
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47103 1431 922

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6177 64
 Kanjiža 729 4
 Senta 1259 8
 Ada 1126 2
 Čoka  604 5
 Novi Kneževac  757 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10652 84
Дневни извештај за 22.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23402 685 387
 Kanjiža 6980 198 27
 Senta 6754 171 59
 Ada 4401 158 21
 Čoka  2451 95 7
 Novi Kneževac  3063 120 24
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  47051 1427 525

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6173 60
 Kanjiža 729 4
 Senta 1258 7
 Ada 1126 2
 Čoka  603 4
 Novi Kneževac  757 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10646 78
Дневни извештај за 19.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23343 695 137
 Kanjiža 6926 231 5
 Senta 6733 170 24
 Ada 4377 161 8
 Čoka  2448 88 2
 Novi Kneževac  3053 120 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46880 1465 183

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6151 38
 Kanjiža 729 5
 Senta 1255 4
 Ada 1125 1
 Čoka  603 4
 Novi Kneževac  757 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10620 53
Дневни извештај за 18.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23319 698 49
 Kanjiža 6926 231 5
 Senta 6731 172 13
 Ada 4370 166 1
 Čoka  2447 84  
 Novi Kneževac  3050 121 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46843 1472 69

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6148 35
 Kanjiža 727 3
 Senta 1255 4
 Ada 1125 1
 Čoka  602 3
 Novi Kneževac  757 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10614 47
Дневни извештај за 17.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida osobe koje su primile treću dozu
 Kikinda 23295 696 19
 Kanjiža 6869 254  
 Senta 6712 191 6
 Ada 4370 159  
 Čoka  2437 94  
 Novi Kneževac  3029 140  
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46712 1534 25

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6144 31
 Kanjiža 727 3
 Senta 1253 4
 Ada 1124 0
 Čoka  602 3
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10606 41
Дневни извештај за 16.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23267 705
 Kanjiža 6905 243
 Senta 6710 193
 Ada 4365 160
 Čoka 2434 93
 Novi Kneževac 3027 142
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 46708 1536

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6136 23
 Kanjiža 727 3
 Senta 1253 4
 Ada 1124 0
 Čoka 601 2
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10597 32
Дневни извештај за 15.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23237 710
 Kanjiža 6905 243
 Senta 6681 215
 Ada 4353 168
 Čoka 2432 91
 Novi Kneževac 3017 146
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 46625 1573

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6135 22
 Kanjiža 726 2
 Senta 1253 4
 Ada 1124 0
 Čoka 601 2
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10595 30
Дневни извештај за 12.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23193 710
 Kanjiža 6865 256
 Senta 6677 217
 Ada 4345 173
 Čoka  2426 96
 Novi Kneževac  3003 155
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46509 1607

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6126 15
 Kanjiža 726 2
 Senta 1253 4
 Ada 1124 1
 Čoka  601 3
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10586 25
Дневни извештај за 11.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23162 722
 Kanjiža 6854 258
 Senta 6653 232
 Ada 4345 173
 Čoka  2419 101
 Novi Kneževac  2991 160
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46424 1646

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6122 11
 Kanjiža 725 2
 Senta 1252 3
 Ada 1124 1
 Čoka  601 3
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10580 20
Дневни извештај за 10.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23125 742
 Kanjiža 6831 273
 Senta 6650 231
 Ada 4335 179
 Čoka  2410 107
 Novi Kneževac  2982 162
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46333 1694

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6119 8
 Kanjiža 725 2
 Senta 1252 3
 Ada 1124 1
 Čoka  601 3
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10577 17
Дневни извештај за 09.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23100 744
 Kanjiža 6831 273
 Senta 6648 231
 Ada 4327 181
 Čoka  2406 111
 Novi Kneževac  2981 161
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46293 1701

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 7
 Kanjiža 725 2
 Senta 1251 2
 Ada 1124 1
 Čoka  600 2
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10574 14
Дневни извештај за 08.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23049 768
 Kanjiža 6831 273
 Senta 6627 225
 Ada 4327 174
 Čoka  2405 108
 Novi Kneževac  2971 166
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  46210 1714

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 7
 Kanjiža 725 2
 Senta 1251 2
 Ada 1124 1
 Čoka  600 2
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10574 14
Дневни извештај за 05.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 23006 765
 Kanjiža 6808 272
 Senta 6626 225
 Ada 4316 184
 Čoka 2403 104
 Novi Kneževac 2958 172
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 46117 1722

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 7
 Kanjiža 724 1
 Senta 1250 2
 Ada 1124 1
 Čoka 600 2
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10572 13
Дневни извештај за 04.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22982 773
 Kanjiža 6808 272
 Senta 6623 226
 Ada 4315 178
 Čoka 2403 102
 Novi Kneževac 2958 160
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 46089 1711

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 10
 Kanjiža 724 1
 Senta 1250 1
 Ada 1124 1
 Čoka 600 2
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10572 15
Дневни извештај за 03.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22954 784
 Kanjiža 6796 296
 Senta 6614 232
 Ada 4315 178
 Čoka 2395 106
 Novi Kneževac 2958 157
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 46032 1753

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 10
 Kanjiža 724 1
 Senta 1249 0
 Ada 1124 1
 Čoka 600 2
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10571 14
Дневни извештај за 02.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22908 806
 Kanjiža 6796 276
 Senta 6613 232
 Ada 4307 184
 Čoka  2393 107
 Novi Kneževac  2957 146
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45974 1751

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 11
 Kanjiža 724 1
 Senta 1249 0
 Ada 1124 1
 Čoka  600 2
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10571 15
Дневни извештај за 01.08.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22844 788
 Kanjiža 6768 245
 Senta 6593 229
 Ada 4275 192
 Čoka  2384 112
 Novi Kneževac  2944 141
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45808 1707

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6118 11
 Kanjiža 724 1
 Senta 1249 0
 Ada 1124 1
 Čoka  600 2
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10571 15
Дневни извештај за 28.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22824 779
 Kanjiža 6768 245
 Senta 6591 231
 Ada 4270 189
 Čoka 2381 114
 Novi Kneževac 2943 142
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45777 1700

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6116 11
 Kanjiža 724 1
 Senta 1249 0
 Ada 1123 0
 Čoka 598 0
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10566 12
Дневни извештај за 19.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22666 723
 Kanjiža 6725 193
 Senta 6557 176
 Ada 4227 195
 Čoka 2361 97
 Novi Kneževac 2879 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45415 1519

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6110 7
 Kanjiža 724 2
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10560 12
Дневни извештај за 18.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22654 687
 Kanjiža 6724 194
 Senta 6552 159
 Ada 4227 195
 Čoka  2361 94
 Novi Kneževac  2875 128
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45393 1457

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6110 7
 Kanjiža 724 2
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka  598 1
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10560 12
Дневни извештај за 15.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22619 675
 Kanjiža 6689 215
 Senta 6545 165
 Ada 4220 191
 Čoka  2359 95
 Novi Kneževac  2868 119
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  45300 1460

 

grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6106 3
 Kanjiža 724 3
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka  598 1
 Novi Kneževac  756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG  10556 9
Дневни извештај за 14.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22601 680
 Kanjiža 6681 215
 Senta 6531 175
 Ada 4211 198
 Čoka 2353 101
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45229 1504
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 2
 Kanjiža 724 3
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10555 8
Дневни извештај за 13.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22579 676
 Kanjiža 6675 218
 Senta 6524 174
 Ada 4211 198
 Čoka 2351 95
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45192 1496
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 2
 Kanjiža 724 5
 Senta 1249 1
 Ada 1123 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10555 10
Дневни извештај за 12.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22562 661
 Kanjiža 6671 215
 Senta 6524 172
 Ada 4210 191
 Čoka 2348 96
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45167 1470
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 5
 Kanjiža 723 4
 Senta 1249 1
 Ada 1123 2
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10554 13
Дневни извештај за 11.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22524 668
 Kanjiža 6667 204
 Senta 6523 157
 Ada 4201 197
 Čoka 2347 93
 Novi Kneževac 2852 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 45114 1454
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6105 5
 Kanjiža 721 4
 Senta 1249 1
 Ada 1123 2
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10552 13
Дневни извештај за 08.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22473 686
 Kanjiža 6616 246
 Senta 6493 183
 Ada 4170 201
 Čoka 2338 99
 Novi Kneževac 2848 127
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44938 1542
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 1
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 12
Дневни извештај за 07.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22453 689
 Kanjiža 6610 250
 Senta 6489 186
 Ada 4154 212
 Čoka 2334 99
 Novi Kneževac 2846 128
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44886 1564
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 13
Дневни извештај за 06.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22420 712
 Kanjiža 6600 253
 Senta 6483 187
 Ada 4154 212
 Čoka 2319 107
 Novi Kneževac 2839 133
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44815 1604
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 4
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 598 1
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10551 13
Дневни извештај за 05.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22402 709
 Kanjiža 6590 259
 Senta 6479 190
 Ada 4133 233
 Čoka 2315 108
 Novi Kneževac 2833 138
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44752 1637
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 6
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 0
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10550 14
Дневни извештај за 04.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22368 710
 Kanjiža 6475 370
 Senta 6437 227
 Ada 4109 254
 Čoka 2313 110
 Novi Kneževac 2824 147
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44526 1818
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6104 6
 Kanjiža 722 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 0
 Novi Kneževac 756 0
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10550 14
Дневни извештај за 01.07.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22271 768
 Kanjiža 6536 291
 Senta 6433 216
 Ada 4098 251
 Čoka 2312 110
 Novi Kneževac 2812 136
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44462 1772
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6103 6
 Kanjiža 721 5
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10548 16
Дневни извештај за 30.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22231 800
 Kanjiža 6512 311
 Senta 6428 221
 Ada 4086 259
 Čoka 2309 113
 Novi Kneževac 2806 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44372 1821
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10545 14
Дневни извештај за 29.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22194 827
 Kanjiža 6504 315
 Senta 6416 232
 Ada 4076 261
 Čoka 2304 114
 Novi Kneževac 2802 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44296 1866
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1249 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 1
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10545 14
Дневни извештај за 28.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22169 839
 Kanjiža 6495 322
 Senta 6410 237
 Ada 4068 265
 Čoka 2301 116
 Novi Kneževac 2796 122
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44239 1901
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6102 5
 Kanjiža 719 4
 Senta 1248 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10544 15
Дневни извештај за 27.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22120 880
 Kanjiža 6485 331
 Senta 6400 242
 Ada 4068 264
 Čoka 2292 125
 Novi Kneževac 2785 129
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 44150 1971
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6101 7
 Kanjiža 719 4
 Senta 1248 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10543 17
Дневни извештај за 24.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 22015 959
 Kanjiža 6433 363
 Senta 6373 260
 Ada 4014 313
 Čoka 2283 132
 Novi Kneževac 2769 142
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43887 2169
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 9
 Kanjiža 717 5
 Senta 1247 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 2
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10539 20
Дневни извештај за 23.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21959 1007
 Kanjiža 6413 373
 Senta 6371 250
 Ada 4013 307
 Čoka 2275 134
 Novi Kneževac 2747 157
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43778 2228
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 9
 Kanjiža 717 5
 Senta 1247 2
 Ada 1122 1
 Čoka 597 1
 Novi Kneževac 756 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10539 21
Дневни извештај за 22.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21887 1061
 Kanjiža 6380 396
 Senta 6341 276
 Ada 3994 322
 Čoka 2267 141
 Novi Kneževac 2729 173
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43598 2369
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 12
 Kanjiža 717 6
 Senta 1247 7
 Ada 1122 2
 Čoka 598 4
 Novi Kneževac 756 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10540 34
Дневни извештај за 21.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21816 1111
 Kanjiža 6353 416
 Senta 6333 284
 Ada 3988 327
 Čoka 2259 145
 Novi Kneževac 2718 184
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43467 2467
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 12
 Kanjiža 717 7
 Senta 1247 7
 Ada 1122 2
 Čoka 597 3
 Novi Kneževac 755 3
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10538 34
Дневни извештај за 20.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21561 1339
 Kanjiža 6260 504
 Senta 6308 306
 Ada 3950 356
 Čoka 2241 163
 Novi Kneževac 2697 205
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 43017 2873
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6100 19
 Kanjiža 717 16
 Senta 1247 12
 Ada 1122 5
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10538 62
Дневни извештај за 17.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 21089 1773
 Kanjiža 6182 554
 Senta 6273 326
 Ada 3890 393
 Čoka 2202 194
 Novi Kneževac 2664 236
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 42300 3476
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6098 19
 Kanjiža 717 26
 Senta 1247 13
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10535 72
Дневни извештај за 16.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20894 1953
 Kanjiža 6130 600
 Senta 6156 435
 Ada 3866 416
 Čoka 2179 213
 Novi Kneževac 2629 269
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41854 3886
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6098 20
 Kanjiža 716 25
 Senta 1247 14
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10534 74
Дневни извештај за 15.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20718 2111
 Kanjiža 6079 641
 Senta 6138 447
 Ada 3866 416
 Čoka 2147 238
 Novi Kneževac 2605 288
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41553 4141
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6097 19
 Kanjiža 716 25
 Senta 1247 14
 Ada 1121 4
 Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10533 74
Дневни извештај за 14.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20534 2276
 Kanjiža 6024 687
 Senta 6083 498
 Ada 3854 414
Čoka 2126 256
Novi Kneževac 2558 332
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 41179 4463
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6096 19
 Kanjiža 716 25
 Senta 1246 15
 Ada 1121 4
Čoka 597 5
 Novi Kneževac 755 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10531 75
Дневни извештај за 13.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 20374 2407
 Kanjiža 5974 725
 Senta 6072 476
 Ada 3850 393
Čoka 2108 265
 Novi Kneževac 2526 354
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 40904 4620
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6094 42
 Kanjiža 716 32
 Senta 1246 28
 Ada 1121 18
Čoka 597 11
 Novi Kneževac 754 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10528 137
Дневни извештај за 09.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19941 2746
 Kanjiža 5799 845
 Senta 5926 603
 Ada 3756 451
Čoka 2047 325
 Novi Kneževac 2455 406
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39924 5376
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 42
 Kanjiža 712 34
 Senta 1246 28
 Ada 1121 18
Čoka 596 11
 Novi Kneževac 753 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10519 139
Дневни извештај за 08.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19792 2874
 Kanjiža 5782 844
 Senta 5890 636
 Ada 3724 482
Čoka 1996 375
 Novi Kneževac 2441 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39625 5627
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 44
 Kanjiža 712 37
 Senta 1245 27
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 753 6
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10518 148
Дневни извештај за 07.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19648 2997
 Kanjiža 5762 854
 Senta 5876 641
 Ada 3722 483
Čoka 1980 387
 Novi Kneževac 2433 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39421 5780
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 45
 Kanjiža 711 42
 Senta 1245 29
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10516 155
Дневни извештај за 06.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19443 3154
 Kanjiža 5711 894
 Senta 5854 659
 Ada 3675 529
Čoka 1950 414
 Novi Kneževac 2423 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 39056 6068
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6091 45
 Kanjiža 711 42
 Senta 1245 29
 Ada 1121 18
Čoka 596 16
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10516 155
Дневни извештај за 03.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 19079 3437
 Kanjiža 5585 969
 Senta 5800 674
 Ada 3654 492
Čoka 1916 439
 Novi Kneževac 2406 418
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 38440 6429
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6090 47
 Kanjiža 710 43
 Senta 1242 35
 Ada 1121 20
Čoka 595 15
 Novi Kneževac 752 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10510 165
Дневни извештај за 02.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18910 3557
 Kanjiža 5455 1080
 Senta 5694 776
 Ada 3598 548
Čoka 1888 462
 Novi Kneževac 2350 456
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 37895 6879
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6089 47
 Kanjiža 708 41
 Senta 1241 34
 Ada 1121 20
Čoka 595 15
 Novi Kneževac 751 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10505 161
Дневни извештај за 01.06.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18650 3743
 Kanjiža 5363 1135
 Senta 5614 833
 Ada 3551 577
Čoka 1854 490
 Novi Kneževac 2315 471
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 37347 7249
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6088 47
 Kanjiža 707 40
 Senta 1240 35
 Ada 1121 20
Čoka 595 16
 Novi Kneževac 750 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10501 162
Дневни извештај за 31.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18365 3979
 Kanjiža 5287 1189
 Senta 5497 939
 Ada 3499 626
Čoka 1813 522
 Novi Kneževac 2257 519
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 36718 7774
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6088 49
 Kanjiža 706 39
 Senta 1238 32
 Ada 1121 19
Čoka 594 16
 Novi Kneževac 750 4
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10497 159
Дневни извештај за 30.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 18097 3972
 Kanjiža 5184 1240
 Senta 5445 968
 Ada 3447 639
Čoka 1732 575
 Novi Kneževac 2191 548
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 36096 7942
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6086 52
 Kanjiža 706 44
 Senta 1238 34
 Ada 1121 21
Čoka 594 19
 Novi Kneževac 750 5
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10495 175
Дневни извештај за 27.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17545 4064
 Kanjiža 4899 1426
 Senta 5267 1106
 Ada 3362 669
Čoka 1683 588
 Novi Kneževac 2113 592
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34869 8445
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6082 63
 Kanjiža 705 49
 Senta 1236 34
 Ada 1121 22
Čoka 593 26
 Novi Kneževac 750 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10487 201
Дневни извештај за 26.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17385 4008
 Kanjiža 4830 1442
 Senta 5233 1023
 Ada 3299 706
Čoka 1649 599
 Novi Kneževac 2065 605
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34461 8383
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6080 73
 Kanjiža 704 48
 Senta 1236 39
 Ada 1121 32
Čoka 593 35
 Novi Kneževac 750 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10484 234
Дневни извештај за 25.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17287 3915
 Kanjiža 4814 1422
 Senta 5216 1021
 Ada 3290 715
Čoka 1622 595
 Novi Kneževac 2036 613
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 34265 8281
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6076 79
 Kanjiža 704 54
 Senta 1233 37
 Ada 1121 33
Čoka 588 30
 Novi Kneževac 750 8
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10472 241
Дневни извештај за 24.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 17187 3834
 Kanjiža 4747 1404
 Senta 5071 1111
 Ada 3266 727
Čoka 1611 580
 Novi Kneževac 2033 566
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 33915 8222
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6072 80
 Kanjiža 703 56
 Senta 1231 40
 Ada 1121 33
Čoka 588 30
 Novi Kneževac 749 7
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10464 246
Дневни извештај за 20.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16922 3629
 Kanjiža 4557 1396
 Senta 4921 1117
 Ada 3175 769
Čoka 1566 562
 Novi Kneževac 2009 527
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 33150 8000
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6063 110
 Kanjiža 698 58
 Senta 1222 47
 Ada 1118 39
Čoka 585 42
 Novi Kneževac 749 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10435 311
Дневни извештај за 19.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16814 3603
 Kanjiža 4541 1376
 Senta 4893 1129
 Ada 3150 747
Čoka 1543 565
 Novi Kneževac 1997 504
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 32938 7924
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6060 115
 Kanjiža 696 64
 Senta 1218 46
 Ada 1114 36
Čoka 583 40
 Novi Kneževac 749 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10420 316
Дневни извештај за 18.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16523 3741
 Kanjiža 4518 1383
 Senta 4757 1230
 Ada 3055 820
Čoka 1494 562
 Novi Kneževac 1943 545
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 32290 8281
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6057 133
 Kanjiža 693 66
 Senta 1214 57
 Ada 1113 52
Čoka 582 49
 Novi Kneževac 748 15
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10407 372
Дневни извештај за 17.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 16055 4072
 Kanjiža 4389 1497
 Senta 4662 1312
 Ada 2992 881
Čoka 1452 588
 Novi Kneževac 1879 601
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 31429 8951
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6055 147
 Kanjiža 691 64
 Senta 1212 57
 Ada 1108 47
Čoka 582 49
 Novi Kneževac 748 16
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10396 380
Дневни извештај за 16.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 15957 3958
 Kanjiža 4367 1472
 Senta 4656 1314
 Ada 2990 831
Čoka 1403 607
 Novi Kneževac 1851 617
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 31224 8799
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6051 149
 Kanjiža 690 69
 Senta 1212 57
 Ada 1107 46
Čoka 581 48
 Novi Kneževac 748 16
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10389 385
Дневни извештај за 13.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 15014 4528
 Kanjiža 4160 1567
 Senta 4546 1380
 Ada 2852 894
Čoka 1390 583
 Novi Kneževac 1759 693
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 29721 9645
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6030 351
 Kanjiža 677 87
 Senta 1209 109
 Ada 1105 160
Čoka 575 89
 Novi Kneževac 748 24
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10344 820
Дневни извештај за 12.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Kikinda 14950 4424
Kanjiža 4079 1505
Senta 4544 1292
Ada 2852 893
Čoka 1385 558
Novi Kneževac 1748 650
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 29558 9322
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
Kikinda 6022 362
Kanjiža 676 89
Senta 1209 114
Ada 1103 160
Čoka 570 87
Novi Kneževac 744 28
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10324 840
Дневни извештај за 11.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14672 4507
 Kanjiža 3946 1613
 Senta 4400 1426
 Ada 2788 952
Čoka 1354 565
 Novi Kneževac 1725 649
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28885 9712
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6017 366
 Kanjiža 674 93
 Senta 1207 113
 Ada 1097 154
Čoka 566 83
 Novi Kneževac 744 29
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10305 838
Дневни извештај за 10.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14510 4370
 Kanjiža 3945 1534
 Senta 4397 1325
 Ada 2783 910
Čoka 1352 527
 Novi Kneževac 1724 591
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28711 9257
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 6005 373
 Kanjiža 673 95
 Senta 1199 105
 Ada 1093 153
Čoka 559 77
 Novi Kneževac 744 31
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10273 834
Дневни извештај за 09.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14503 4103
 Kanjiža 3945 1464
 Senta 4389 1282
 Ada 2770 876
Čoka 1352 492
 Novi Kneževac 1724 524
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28683 8741
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5996 426
 Kanjiža 673 132
 Senta 1197 131
 Ada 1093 183
Čoka 559 86
 Novi Kneževac 744 40
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10262 998
Дневни извештај за 06.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14466 3708
 Kanjiža 3938 1288
 Senta 4378 1132
 Ada 2721 849
Čoka 1345 432
 Novi Kneževac 1723 450
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28571 7859
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5973 488
 Kanjiža 653 130
 Senta 1185 157
 Ada 1088 227
Čoka 550 92
 Novi Kneževac 737 38
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10186 1132
Дневни извештај за 05.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14405 3550
 Kanjiža 3916 1211
 Senta 4375 1086
 Ada 2710 788
Čoka 1335 405
 Novi Kneževac 1723 405
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 28464 7445
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5958 495
 Kanjiža 642 137
 Senta 1180 155
 Ada 1084 224
Čoka 542 84
 Novi Kneževac 736 50
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10142 1145
Дневни извештај за 04.05.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 14122 3731
 Kanjiža 3762 1349
 Senta 4172 1263
 Ada 2615 876
Čoka 1275 445
 Novi Kneževac 1688 412
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 27634 8076
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5945 506
 Kanjiža 639 142
 Senta 1177 156
 Ada 1083 223
Čoka 540 82
 Novi Kneževac 736 52
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 10120 1161
Дневни извештај за 28.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 12804 4748
 Kanjiža 2972 2026
 Senta 3624 1734
 Ada 2350 1115
Čoka 1085 609
 Novi Kneževac 1453 628
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 24288 10860
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5850 496
 Kanjiža 617 120
 Senta 1147 140
 Ada 1055 202
Čoka 517 59
 Novi Kneževac 726 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9912 1063
Дневни извештај за 27.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 12032 5395
 Kanjiža 2739 2245
 Senta 3622 1733
 Ada 2227 1168
Čoka 1068 616
 Novi Kneževac 1422 636
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 23110 11793
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5829 498
 Kanjiža 612 120
 Senta 1142 139
 Ada 1047 194
Čoka 516 58
 Novi Kneževac 724 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9870 1055
Дневни извештај за 26.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11833 5116
 Kanjiža 2515 2330
 Senta 3471 1780
 Ada 2226 1169
Čoka 1055 577
 Novi Kneževac 1420 574
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22520 11546
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5806 491
 Kanjiža 604 136
 Senta 1138 142
 Ada 1039 187
Čoka 513 55
 Novi Kneževac 720 46
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9820 1057
Дневни извештај за 25.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11828 5055
 Kanjiža 2515 2269
 Senta 3471 1777
 Ada 2226 1167
Čoka 1055 561
 Novi Kneževac 1419 572
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22514 11401
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5788 562
 Kanjiža 603 141
 Senta 1135 164
 Ada 1029 225
Čoka 512 77
 Novi Kneževac 719 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9786 1218
Дневни извештај за 22.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11772 4106
 Kanjiža 2515 2057
 Senta 3471 1662
 Ada 2226 1046
Čoka 1055 496
 Novi Kneževac 1418 452
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22457 9819
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5703 551
 Kanjiža 583 121
 Senta 1115 156
 Ada 1009 207
Čoka 503 69
 Novi Kneževac 717 49
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9630 1153
Дневни извештај за 21.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11602 3950
 Kanjiža 2506 1975
 Senta 3471 1662
 Ada 2216 1036
Čoka 1051 496
 Novi Kneževac 1415 436
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22261 9555
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5672 543
 Kanjiža 572 115
 Senta 1111 160
 Ada 997 195
Čoka 501 67
 Novi Kneževac 710 42
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9563 1122
Дневни извештај за 20.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11595 3935
 Kanjiža 2418 1929
 Senta 3382 1608
 Ada 2160 1027
Čoka 1051 464
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 22016 9379
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5644 543
 Kanjiža 564 107
 Senta 1103 161
 Ada 985 183
Čoka 500 67
 Novi Kneževac 703 38
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9499 1099
Дневни извештај за 19.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11578 3794
 Kanjiža 2418 1929
 Senta 3382 1607
 Ada 2158 1018
Čoka 1051 462
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21997 9226
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5614 530
 Kanjiža 554 111
 Senta 1096 168
 Ada 972 172
Čoka 494 63
 Novi Kneževac 698 34
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9428 1078
Дневни извештај за 18.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 11559 3813
 Kanjiža 2407 1940
 Senta 3379 1605
 Ada 2152 1021
Čoka 1049 464
 Novi Kneževac 1410 416
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21956 9259
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5592 604
 Kanjiža 554 115
 Senta 1088 192
 Ada 968 218
Čoka 492 76
 Novi Kneževac 696 37
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9390 1242
Дневни извештај за 15.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 11197 4153
 Kanjiža 2297 2039
 Senta 3298 1684
 Ada 2102 1021
Čoka 1005 505
 Novi Kneževac 1351 475
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21250 9877
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5486 573
 Kanjiža 536 107
 Senta 1065 184
 Ada 935 188
Čoka 480 64
 Novi Kneževac 693 44
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9195 1160
Дневни извештај за 14.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 11164 4137
 Kanjiža 2260 2053
 Senta 3298 1682
 Ada 2089 1018
Čoka 1005 496
Novi Kneževac 1351 475
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 21167 9861
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
Kikinda 5457 719
Kanjiža 529 110
Senta 1054 228
Ada 918 233
Čoka 478 91
Novi Kneževac 689 58
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9125 1439
Дневни извештај за 13.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10996 4001
 Kanjiža 2157 2001
 Senta 3173 1603
 Ada 2016 990
Čoka 998 454
 Novi Kneževac 1348 445
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20688 9494
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5420 755
 Kanjiža 517 105
 Senta 1039 220
 Ada 906 225
Čoka 473 86
 Novi Kneževac 686 65
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 9041 1456
Дневни извештај за 12.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Broj bočica
 Kikinda 10972 4025
 Kanjiža 2156 1939
 Senta 3173 1598
 Ada 2016 990
Čoka 998 453
 Novi Kneževac 1348 444
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20663 9449
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5381 717
 Kanjiža 512 107
 Senta 1028 211
 Ada 887 206
Čoka 469 82
 Novi Kneževac 684 64
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8961 1387
Дневни извештај за 11.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10872 4050
 Kanjiža 2152 1816
 Senta 3168 1569
 Ada 2016 971
Čoka 998 440
 Novi Kneževac 1346 433
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20552 9279
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5349 939
 Kanjiža 512 145
 Senta 1020 258
 Ada 880 269
Čoka 469 140
 Novi Kneževac 683 76
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8913 1827
Дневни извештај за 08.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10800 3712
 Kanjiža 2150 1398
 Senta 3161 1205
 Ada 2016 900
Čoka 946 356
 Novi Kneževac 1309 425
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20382 7996
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5249 913
 Kanjiža 494 133
 Senta 983 234
 Ada 848 238
Čoka 454 126
 Novi Kneževac 678 79
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8706 1723
Дневни извештај за 07.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10786 2813
 Kanjiža 2145 1188
 Senta 3080 1128
 Ada 2014 708
Čoka 946 287
 Novi Kneževac 1309 241
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20280 6365
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5201 893
 Kanjiža 487 134
 Senta 972 230
 Ada 832 222
Čoka 449 121
 Novi Kneževac 676 81
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8617 1681
Дневни извештај за 06.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10765 2010
 Kanjiža 2137 945
 Senta 3062 1146
 Ada 2006 583
Čoka 946 273
 Novi Kneževac 1305 217
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 20221 5174
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5158 877
 Kanjiža 480 127
 Senta 954 219
 Ada 823 214
Čoka 439 111
 Novi Kneževac 676 84
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8530 1632
Дневни извештај за 04.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10640 1933
 Kanjiža 2069 785
 Senta 3002 1047
 Ada 1954 634
Čoka 914 292
 Novi Kneževac 1336 135
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 19915 4826
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 5076 860
 Kanjiža 475 122
 Senta 934 206
 Ada 798 190
Čoka 438 110
 Novi Kneževac 670 84
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8391 1572
Дневни извештај за 01.04.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10412 2112
 Kanjiža 1934 920
 Senta 2884 1165
 Ada 1866 720
Čoka 856 350
 Novi Kneževac 1300 171
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 19252 5438
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4944 864
 Kanjiža 466 123
 Senta 892 175
 Ada 759 164
Čoka 430 105
 Novi Kneževac 655 108
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8146 1539
Дневни извештај за 31.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10325 2186
 Kanjiža 1870 972
 Senta 2807 1241
 Ada 1796 780
Čoka 830 372
 Novi Kneževac 1278 191
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18906 5742
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4903 876
 Kanjiža 459 116
 Senta 882 167
 Ada 749 154
Čoka 423 99
 Novi Kneževac 651 123
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 8067 1535
Дневни извештај за 30.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10298 2063
 Kanjiža 1844 908
 Senta 2785 1173
 Ada 1796 720
Čoka 821 381
 Novi Kneževac 1278 191
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18822 5436
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4847 820
 Kanjiža 445 102
 Senta 872 157
 Ada 739 144
Čoka 416 92
 Novi Kneževac 640 112
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7959 1427
Дневни извештај за 29.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 10152 2194
 Kanjiža 1728 1024
 Senta 2620 1338
 Ada 1777 739
Čoka 817 385
 Novi Kneževac 1257 212
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 18351 5892
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4810 830
 Kanjiža 438 95
 Senta 864 157
 Ada 727 133
Čoka 408 84
 Novi Kneževac 637 120
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7884 1419
Дневни извештај за 28.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9748 2583
 Kanjiža 1604 1138
 Senta 2397 1556
 Ada 1598 918
Čoka 695 507
 Novi Kneževac 1126 343
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17168 7045
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4773 805
 Kanjiža 436 93
 Senta 854 148
 Ada 722 128
Čoka 408 84
 Novi Kneževac 637 123
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7830 1381
Дневни извештај за 25.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9708 2225
 Kanjiža 1604 1028
 Senta 2397 1471
 Ada 1539 923
Čoka 695 462
 Novi Kneževac 1124 281
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17067 6390
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4642 753
 Kanjiža 414 71
 Senta 820 120
 Ada 694 100
Čoka 398 75
 Novi Kneževac 615 116
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7583 1235
Дневни извештај за 24.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9691 2208
 Kanjiža 1601 998
 Senta 2397 1471
 Ada 1539 923
Čoka 695 462
 Novi Kneževac 1124 281
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 17047 6343
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4601 727
 Kanjiža 408 65
 Senta 805 111
 Ada 682 90
Čoka 394 71
 Novi Kneževac 609 114
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7499 1178
Дневни извештај за 23.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9539 2188
 Kanjiža 1542 954
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 959
Čoka 649 506
 Novi Kneževac 1108 295
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16543 6362
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4551 685
 Kanjiža 404 61
 Senta 792 98
 Ada 677 85
Čoka 390 67
 Novi Kneževac 608 117
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7422 1113
Дневни извештај за 22.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9531 2174
 Kanjiža 1542 954
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 945
Čoka 648 502
 Novi Kneževac 1102 301
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16528 6336
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4497 637
 Kanjiža 395 52
 Senta 779 86
 Ada 673 81
Čoka 385 62
 Novi Kneževac 597 106
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7326 1024
Дневни извештај за 21.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9469 2141
 Kanjiža 1541 955
 Senta 2278 1460
 Ada 1427 945
Čoka 648 502
 Novi Kneževac 1102 301
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16465 6304
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4454 742
 Kanjiža 394 65
 Senta 771 114
 Ada 669 111
Čoka 384 81
 Novi Kneževac 594 134
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 7266 1247
Дневни извештај за 18.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 9125 2411
 Kanjiža 1540 956
 Senta 2278 1459
 Ada 1427 945
Čoka 648 451
 Novi Kneževac 1102 261
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 16120 6483
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4266 592
 Kanjiža 381 52
 Senta 749 102
 Ada 645 87
Čoka 370 69
 Novi Kneževac 565 112
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6976 1014
Дневни извештај за 17.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
Kikinda 8867 2665
Kanjiža 1539 955
Senta 2277 1379
Ada 1427 945
Čoka 648 451
Novi Kneževac 1102 261
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15860 6656
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4205 532
 Kanjiža 381 52
 Senta 740 93
 Ada 637 79
Čoka 366 65
 Novi Kneževac 551 98
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6880 919
Дневни извештај за 16.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 8669 2846
 Kanjiža 1500 985
 Senta 2206 1430
 Ada 1360 1007
Čoka 606 493
 Novi Kneževac 1063 297
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15404 7058
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4159 491
 Kanjiža 375 46
 Senta 738 97
 Ada 632 74
Čoka 363 62
 Novi Kneževac 546 98
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6813 868
Дневни извештај за 15.03.2021.
grad/opština osobe vakcinisane sa 2 doze vakcine protiv Covida osobe kojie su primile samo jednu dozu vakcine protiv Covida
 Kikinda 8668 2846
 Kanjiža 1500 985
 Senta 2206 1430
 Ada 1360 1001
Čoka 606 493
 Novi Kneževac 1063 297
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 15403 7052
grad/opština broj obolelih od početka epidemije broj aktivnih slučajeva
 Kikinda 4099 436
 Kanjiža 373 44
 Senta 732 92
 Ada 631 73
Čoka 353 52
 Novi Kneževac 539 92
UKUPNO SEVERNOBANATSKI OKRUG 6727 789