Изаберите Страница

Категорија: Квaлитeт вoдe Кикиндa

Квалитет воде Кикинда II – 2024.

Током ФЕБРУРА месеца узорковано је 116 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 49 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 19 узорака из града је...

Опширније

Квалитет воде Кикинда I – 2024.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 30 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 6 узорака из града и у 2...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XII – 2023.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 74 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 43 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 28 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 135узорака из града и у...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XI – 2023.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 109 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 60 у граду Кикинди и 49 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 47 узорак из града, а у 48 узорака из села, а у 13 узорака из града и у...

Опширније

Квалитет воде Кикинда X – 2023.

Током ОКТОБРА  месеца узорковано је 70 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 40 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 31 узорак из града, а у 30 узорака из села, а у 9 узорака из града рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IX – 2023.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 114 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 62 у граду Кикинди и 52 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 52 узорака из града, и у 48 узорака из села, док је у 10 узорака...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VIII – 2023.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 70 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 39 узорака из града, и у 30 узорака из села, док је у једном узорку из...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VI – 2023.

Током ЈУНА месеца узорковано је 62 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 30 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 29 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорку из града рађена је...

Опширније

Квалитет воде Кикинда V – 2023.

Током МАЈА месеца узорковано је 102 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 54 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 53 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 1 узорку из града рађена је...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IV – 2023.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 63 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града, а у 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда III – 2023.

Током МАРТА месеца узорковано је 66 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града, а у 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда II – 2023.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 102 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 54 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 53 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 1 узорку из града...

Опширније

Квалитет воде Кикинда I – 2023.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из града рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XII – 2022.

Током ДЕЦЕМБРА  месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из града и 1...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XI – 2022.

Током НОВЕМБРА  месеца узорковано је 111 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 61 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 7 узорка из села...

Опширније

Квалитет воде Кикинда X – 2022.

Током ОКТОБРА  месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из села рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IX – 2022.

Током СЕПТЕМБРА  месеца узорковано је 85 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 35 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 2 узорка из града...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VIII – 2022.

Током AВГУСТА месеца узорковано је 87 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 56 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из села рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VII – 2022.

Током JУЛA месеца узорковано је 74 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 41 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Периодична анализа вршена је у 16 узорака у граду и у 30 узорака у селима. Основна анализа је вршена у 34...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VI – 2022.

Током JУНA месеца узорковано је 71 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке неисправности...

Опширније

Квалитет воде Кикинда V – 2022.

Током MAJA месеца узорковано је 107 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 59 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 57 узорака из града и 48 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IV – 2022.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 67 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn