Изаберите Паге

Категорија: Квaлитeт вoдe Кикиндa

Квалитет воде Кикинда I – 2023.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из града рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XII – 2022.

Током ДЕЦЕМБРА  месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из града и 1...

Опширније

Квалитет воде Кикинда XI – 2022.

Током НОВЕМБРА  месеца узорковано је 111 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 61 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 7 узорка из села...

Опширније

Квалитет воде Кикинда X – 2022.

Током ОКТОБРА  месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из села рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IX – 2022.

Током СЕПТЕМБРА  месеца узорковано је 85 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 35 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 2 узорка из града...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VIII – 2022.

Током AВГУСТА месеца узорковано је 87 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 56 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из села рађена...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VII – 2022.

Током JУЛA месеца узорковано је 74 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 41 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Периодична анализа вршена је у 16 узорака у граду и у 30 узорака у селима. Основна анализа је вршена у 34...

Опширније

Квалитет воде Кикинда VI – 2022.

Током JУНA месеца узорковано је 71 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке неисправности...

Опширније

Квалитет воде Кикинда V – 2022.

Током MAJA месеца узорковано је 107 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 59 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 57 узорака из града и 48 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда IV – 2022.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 67 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда III – 2022.

Током МАРТА месеца узорковано је 69 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 39 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда II – 2022.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 101 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 53 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 50 узорака из града и 48 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније

Квалитет воде Кикинда I – 2022.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 30 узорака из села. Проценат микробиолошке...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn