Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ – 6-7/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПИТАЊА И...

Опширније

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 6-6/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - 1 ПАРТИЈА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - 2 ПАРТИЈА...

Опширније

Извођење радова на изградњи пословне зграде – III фаза– 6-5/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЈАВНИ ПОЗИВ В1 ЈАВНИ ПОЗИВ В2 ЈАВНИ ПОЗИВ В3 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Исправка - обавештење о изменама или додатним...

Опширније

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – 6-4/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Исправка - обавештење о изменама...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6-1/2021

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6-1/2021 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Одулука о обустави поступка Одлука...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПИТАЊЕ 1 ПИТАЊЕ 2 ПИТАЊЕ...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Питања и одговори Питање 1 Питање 2...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 11/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Обавештење о продужењу рока за одношење понуда/пријава Измена конкурсне документације Одулука о...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2019

ЈАВНА НАБАВКА – МИКРОБИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ДДД ПОСЛОВЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одулука о обустави поступка Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 9/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2019 Позив за подношење...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 8/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА– ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 8/2019 Спроводи се као резервисана јавна набавка Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Продужење рока за подношење понуда...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Услуга за тестирање грађана који се враћају у Савезну Републику Немачку се наплаћује по важећем ценовнику од 01.06.2021.

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Нoви цeнoвник пoчињe сa примeнoм oд 01.01.2020.

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ НА IgM и IgG АНТИТЕЛА

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs

или
тел. 063 510 942

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn