Изаберите Страница

Категорија: Јавне набавке

Лабораторијска опрема – 6-5/2024

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ...

Опширније

Медицински и лабораторијски потрошни материјал – 6-1/2024

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Модел уговора Партија 1 Партија 2 Партија 3...

Опширније

Медицински и лабораторијски потрошни материјал – 6-5/2023

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ МОДЕЛ УГОВОРА СТРУКТУРА ЦЕНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА...

Опширније

Материјал за саобраћај – гориво – 6-4/2023

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ МОДЕЛ УГОВОРА СТРУКТУРА ЦЕНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА...

Опширније

Текуће поправке и одржавање – 6-3/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Партија 1 Партија 2 Партија 3 Партија 4...

Опширније

Електрична енергија – 6-2/2023

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ...

Опширније

Административна опрема – 6-1/2023

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ...

Опширније

Радови на одржавању објекта – 6-8/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ МОДЕЛ МЕНИЧНОГ...

Опширније

Медицински и лабораторијски потрошни материјал – 6-3/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Одговори на...

Опширније

Извођење радова – радови на уградњи столарије – 6-1/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ...

Опширније

Радови на реновирању – 6-13/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ...

Опширније

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА – 6-11/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА...

Опширније

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ – 6-7/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПИТАЊА И...

Опширније

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 6-6/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - 1 ПАРТИЈА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - 2 ПАРТИЈА...

Опширније

Извођење радова на изградњи пословне зграде – III фаза– 6-5/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЈАВНИ ПОЗИВ В1 ЈАВНИ ПОЗИВ В2 ЈАВНИ ПОЗИВ В3 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Исправка - обавештење о изменама или додатним...

Опширније

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – 6-4/2021

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Исправка - обавештење о изменама...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn