Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке 2017

ЈАВНА НАБАВКА 1/2017 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о обустави партије 4 Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 4/2017

НАБАВКА ГОРИВА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Извештај о стручној оцени понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 3/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 3/2017– KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Извештај о стручној оцени понуда Обавештење о додели уговора Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 1/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2017 – ЈЕДНОКАНАЛНИ АПАРАТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ ПМ 10 ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о додели...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn