Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке 2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 5/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА 3 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 3/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о обустави...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 2/2018 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Одлука...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 1/2018 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2018 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора -...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn