Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке 2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 11/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Обавештење о продужењу рока за одношење понуда/пријава Измена конкурсне документације Одулука о...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2019

ЈАВНА НАБАВКА – МИКРОБИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ДДД ПОСЛОВЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одулука о обустави поступка Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 9/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2019 Позив за подношење...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 8/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА– ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 8/2019 Спроводи се као резервисана јавна набавка Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Продужење рока за подношење понуда...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање 1 Питање 2 Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 5/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – МУЛТИПАРАМЕТАРСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ И ПРЕНОСНИ АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ХЕМИЈУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019 Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 4/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈЕДНОКАНАЛНИ АПАРАТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ PМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn