Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке 2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 11/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Обавештење о продужењу рока за одношење понуда/пријава Измена конкурсне документације Одулука о...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2019

ЈАВНА НАБАВКА – МИКРОБИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ДДД ПОСЛОВЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одулука о обустави поступка Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 9/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2019 Позив за подношење...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 8/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА– ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 8/2019 Спроводи се као резервисана јавна набавка Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Продужење рока за подношење понуда...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање 1 Питање 2 Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 5/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – МУЛТИПАРАМЕТАРСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ И ПРЕНОСНИ АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ХЕМИЈУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019 Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 4/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈЕДНОКАНАЛНИ АПАРАТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ PМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Питања и одговори Питање...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn