Саветник за заштиту права пацијената

Законом о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, број 45/13) утврђено је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе и то одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената. Према...

Опширније