Током месеца ЈАНУАРА узорковано је 16 узорака воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В) узорка, Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).

Проценат хемијске неисправности износи 18,75% неисправних узорка (13,33% претходног месеца) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане концентрације резидуалниг хлора (НК, РС,В) и повећане боје (НК, РС).

Проценат микробиолошке исправности износи 6,25% (26,67% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (ЖС).

 

МЕРЕ: Проверити рад система за пречишћавање воде у хемијски неисправним чесмама и извршити прописну дезинфекцију у чесмама које су микробиолошки неисправне.