Дан сећања на преминуле од АИДС-а обележава се 21. Маја. Има за циљ повећање информисаности, промовисање солидарности и заједничких акција у области превенције ХИВ инфекције и АИДС-а. У нашој земљи обележава се по 18. пут.

Уколико се ХИВ на време дијагностикује, сматра се да ће особа инфицирана ХИВ-ом само пет година краће живети него особа која није инфицирана.

Прелиминарне процене UNAIDS-а указују  да је крајем 2022. године у нашој земљи 3800 особа живело са HIV-ом, од којих 550 особа, односно шестина није знала да је инфицирана  HIV-ом

Број новодијагностикованих особа инфицираних HIV-ом, оболелих и умрлих од АIDS-а у Републици Србији, 1984–2022. године.

У 2022. години од 52 особe новооболелe од AIDS-а, 19 особа је из Београда (36,5% са инциденцијом од 1,1 оболелих на 100.000 популације, односно вишом инциденцијом него на територији Републике Србије – 0,8/100.000), док је исти број, тј. 19 оболелих особа регистровано на територији Војводине (36,5% са инциденцијом од 1,0/100.000). Највише оболелих од AIDS-а регистровано је у узрасној групи 30–49 година (38 особа тј. 73%), а следе узрасне групе 50 и више година (9 особа) и 20–29 година (5 особа). Међу оболелима од АIDS-а доминирају мушкарци (48 мушкараца и 4 жене). И међу оболелима од АIDS-а доминира сексуална трансмисија HIV-а (92% свих случајева са пријављеним начином трансмисије).

Од 20 особа умрлих од AIDS-а током 2022. године, 18 особа су били мушкарци, а на територији града Београда је регистровано 70% умрлих од AIDS-а (14 особа са морталитетом од 0,8/100.000 што је 2,5 пута виши морталитет него на територији Републике Србије – 0,3/100.000). Највећи удео умрлих регистрован је међу особама узраста 30–49 година (13 особа), а следи узраст 50 и више година (6 особа), односно умрли су били узраста од 25 до 68 година. У односу на трансмисивну категорију највећи број умрлих регистрован је међу особама које инјкетирају дроге (5 особа), за четири умрле особе је пријављен сексуални пут преноса инфекције, док за 11 умрлих особа није пријављен начин трансмисије HIV-а. Међу новооболелима од AIDS-а током 2022. године регистровано је 16 смртних исхода, при чему се код свих особа период од тренутка дијагностиковања HIV позитивности и клиничког AIDS-а до смртног исхода кретао у распону од неколико дана до 6 месеци, док је код четири умрле особе AIDS по први пут био дијагностикован у периоду 1998-2015. године.

На територији Севернобанатског округа регистровано је једно носилаштво ХИВ-ом у прошлој години.

У оквиру овогодишњег обележавања Дана сећања на преминуле од АИДС -a  у ЗЗЈЗ Кикинда  можете проверити свој ХИВ статус сваког радног дана од 8-14 часова у нашем ДПСТ саветовалишту где се пружа и услуга саветовања и тестирања на ХИВ

ИЗВОР: https://www.batut.org.rs/index.php?content=2617