Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, а све у циљу  подизања свести становништва о штетним ефектима дрога са тенденцијом укључивања целокупног друштва  у активности на сузбијању њиховог коришћења.

Светска здравствена организација (СЗО) даје дефиницију по којој је зависност периодична или континуирана интоксикација, због поновљеног узимања природних или синтетичких дрога.  Конзумирање психоактивних супстанци је не само здравствена претња већ и значајан социо-економски терет широм света те је потребно у оквиру сваке друштвене заједнице радити на превенцији.

Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности је најважнија. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (дуван/никотин, алкохол, дрога) и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и систематичан рад са децом и омладином .Снажење особе и породице је у превентивном смислу увек најважније

Xchange је онлајн регистар превентивних интервенција заснованих на доказима. Ажурира се отприлике два пута годишње са новим програмима и повратним информацијама од имплементатора. Регистар чини доступним мануелне интервенције за које су добре европске студије евалуације показале корисне резултате у вези са употребом супстанци, као и програме за превенцију деликвенције и насиља код младих.         Због различитих проблема или због знатижеље велики број младих је био у ситуацији да посегне за неком психоактивном супстанцом. Психоактивне супстанце су све супстанце које мењају стање свести, однос према телу, опажање, мишљење, расположење и понашање. Млади људи који почну да у раном узрасту користе дуван, алкохол, таблете и дроге, у ризику су да постану зависници. Зависност (адикција) од неке дроге или психоактивне супстанце значи да неко због психичких или физиолошких разлога (психичка или физичка зависност) не може никако, или не може лако да прекине употребу дроге, односно психоактине супстанце.

Физичка зависност подразумева прилагођавање организма на стално присуство психоактивних сустанци. Ускраћивање или њихов недостатак доводи до бурне реакције организма, са симптомима и знацима који се зову апстиненцијална криза, која може бити изузетно непријатна и тешка и једном доживљена оставља страх од поновног јављања, што је и разлог да су зависници спремни на све да не доживе поново ту кризу.

 Психичка зависност је облик зависности у којој главно решење свих проблема зависник види у употреби психоактивне супстанце помоћу које он бежи од непријатних осећања и тешкоћа. Зависник коришћење психоактивне супстанце не доживљава као проблем већ као решење проблема, а то је почетак зачараног круга у којем се губе способности које је стекао, јер је управо решавање проблема и превазилажење потешкоћа оно што нас јача и оспособљава за живот. 

Бројне епидемиолошке студије указују на велику распрострањеност болести зависности у савременом човечанству, а у неким срединама имају епидемолошки карактер. Комбиновање психоактивних супстанци, коцкање или зависност од интернета све више постају болести младе популације.


На први поглед — процене употребе дрога у Еуропској унији
Смртни случајеви изазвани дрогом у Европској унији: старост на дан смрти, 2021. или најновији доступни подаци (проценат)

Кључна порука из анализе Европског извештаја о дрогама за 2023. је да се утицај употребе недозвољених дрога сада види скоро свуда у нашем друштву. Скоро све што има психоактивна својства има потенцијал да се користи као дрога. То значи да свако, директно или индиректно, може бити погођен употребом недозвољених дрога и проблемима који су са њом повезани

https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange_en