Zavod za javno zdravlje Kikinda, testiranje na zahtev građana, vrši svaki dan- osim nedelje, u periodu od 07.00 do 13.00 časova. Testiranje se vrši u prostorijama Centra za mikrobiologiju u krugu Opšte bolnice Kikinda, adresa Đure Jakšića 110, Kikinda. Informacije i ZAKAZIVANJE na broj 0230/442-857 i 062/8833841 u periodu od 7.00- do 20.00h.

 

Pre dolaska na testiranje potrebno je izvršiti uplatu na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu serološkog  testiranja na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus, na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj:

840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE SEROLOŠKOG TESTIRANJA

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Uplata za testiranje na antitela

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.200,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

ZA STRANE DRŽAVLJANE POZIV NA BROJ JE BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Uplata za testiranje na antitela

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 1.200,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 2. ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ – БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 2.939,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu PCR testiranja na lični zahtev:

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 9.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 9.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA