Grip ili influenca je akutno, virusno obolјenje respiratornog sistema praćeno febrilnošću (povišenom temperaturom), glavobolјom, opštom malaksalošću, bolovima u mišićima i zglobovima, grebanjem u grlu i kašlјem.

Grip izaziva virus influence. Poznata su tri tipa influence: tip A, tip B, tip C. Oni spadaju u vrlo promenlјive viruse i stalno trpe neke promene, a rezultat tih promena je nova varijanta virusa, koja u populaciji može da prouzrokuje epidemiju. Tip A virusa, za razliku od ostalih tipova, rasprostranjen je i kod lјudi i kod životinja.

Osetlјivost na grip je opšta. To je obolјenje koje se registruje u svim populacijama, bez obzira na pol, uzrast, klimatske faktore, geografski položaj itd. Naročito se širi u kolektivima kao što su škole, vrtići, vojska..

U predelima sa umerenom klimom epidemije se uglavnom javlјaju u zimskim mesecima. U tropskim predelima se javlјaju u kišnoj sezoni, ali se manje epidemije javlјaju u svim područjima sveta.

Infekcija se širi direktnim kontaktom sa inficiranom osobom, udisanjem vazduha sa sitnim kaplјicama iz bolesnikove okoline. Moguće je i preko predmeta, sveže kontaminiranim sadržajem iz nosa ili ždrela obolelog. Infektivni period kod odraslih obolelih od gripa počinje jedan dan pre početka simptoma i traje do 5-og dana bolesti. Kod dece je ovaj period malo duži i traje i do 10 dana.

Kao mere prevencije gripa preporučuje se: provetravati i osunčavati prostor u kome se boravi, čuvanje od suvišnog zamaranja i izlaganja hladnoći, redovna ishrana bogata vitaminima uz tople napitke. Pored toga, veoma je važno održavanje dobre higijene koje obuhvata  redovno i temelјno pranje ruku (ne dodirivati rukama oči, nos i usta, jer se virus na taj način najlakše i najčešće prenosi) bacanje upotreblјenih papirnih maramica posle kijanja ili kašlјa i izbegavanje kontakta sa osobama za koje se zna da imaju infekciju. U slučaju obolevanja potrebno je ostati kod kuće i ne ostvarivati kontakte sa drugim lјudima.

Kao najdelotvornija mera u borbi protiv gripa preporučuje se vakcinacija.

Najbolјe je vakcinisati se protiv gripa oko mesec dana pre nego što se uobičajeno pojavlјuje virus gripa u cirkulaciji. Najoptimalniji period kada treba da se vakcinišemo je oktobar, novembar i prva polovina decembra.

U skladu sa Pravilnikom o  programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku kod trudnica i svih lica starijih od 6 meseci života sa: hroničnim poremećajima plućnog sistema (uklјučujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema(isklјučujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uklјučujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uklјučujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom), primaoca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Putem vakcinacije se u organizam unose veoma male količine oslablјenih ili umrtvlјenih oblika infektivnog agensa. Uneti virus stimuliše imuni sistem organizma da stvara antitela. Antitela su sposobna da prepoznaju i efikasno unište infektivne agense kad organizam sledeći put bude u kontaktu sa uzročnikom. Za razvoj antitela potrebe su dve do tri nedelјe.

U slučaju vakcina protiv gripa radi se o inaktivisanoj vakcini koja ne sadrži žive viruse i ona pomaže organizmu da stvori imuni odgovor i ne može da izazove bolest (grip). Sastav vakcine protiv gripa svake godine određuje Svetska Zdravstvena Organizacija na osnovu cirkulišućih virusa.

Vakcinacija protiv gripa sprovodi se u cilјu smanjenja obolevanja i umiranja, kao i smanjenja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.

ZZJZ Kikinda za teritoriju Severnobanatskog okruga ove godine je dobio 8200 doza vakcine protiv sezonskog gripa. U pitanju je četvorovalentna vakcina VaxigripTetra proizvođač je Sanofi Pasteur, koja sadrži jedan soj tipa A H1N1, jedan soj tipa A H3N2, jedan soj tipa B (Victoria) i jedan soj tipa B (Yamagata) virusa gripa. Vakcina je distribuirana svim Domovima zdravlјa na teritoriji okruga.

Osobe koje žele da se vakcinišu potrebno je da se jave svom izabranom lekaru.

Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.