Међународни дан борбе против злоупотребе дроге и кријумчарења дроге, 26.јун, је установила Генерална скупштина Уједињених Нација 1987. године.Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Дроге су хемијске супстанце које мењају стање свести, опажања, расположење, мишљење и понашање. Коришћење опијата доводи до многих здравствених проблема, као што су неухрањеност, апатија, хормонални поремећаји, поремећај срчаног ритма, повећана изложеност разним заразним болестима, укључујући и сексуално преносиве инфекције због ризичног понашања.

Последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света.

Коришћење дрога међу младима који су посебно осетљива популација има бројне краткорочне и дугорочне последице, не само за појединца, већ и за целокупно друштво. Злоупотреба дрога у адолесценцији, између осталог, је повезана са бројним психосоцијалним проблемима, злоупотребом током живота, лошим успехом у школи, саобраћајним трауматизмом и другим проблемима.

Психичка и физичка зависност од дрога се развија постепено. Веома брзо се може запазити да млада особа напушта старе другове, налази нове често старије (који користе дрогу), и прима честе краткотрајне телефонске позиве. Одсутна је и мења навике.

Најуспешнији приступ у превенцији наркоманије и кључну улогу имају породица, школе и заједница у целини како би се обезбедило безбедно и здраво детињство адолесцената као и средства за нормалан живот одраслих.

Превенција злопупотребе психоактивних супстанци – Питања и одговори

http://www.batut.org.rs/download/publikacije/2015PsihoaktivneSupstanceBrosuraPitanjaIOdgovori.pdf

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – препоруке за младе

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/boljeSprecitiNegoLeciti.pdf
 

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – водич за радионице са младима

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/vodicZaRadionice.pdf

Извор: Батут