Poštovani,

Od 03.08.2020. moguće je telefonskim putem zakazati testiranje putnika na prisustvo Korona virusa (SARS CoV-2) u brisu grla i nosa.

Za zakazivanje nazvati broj 0230/442-857 od 7h do 15h svakog dana, osim nedeljom.

Zakazivanje se vrši za naredni period, i biće moguće dok se ne popuni maksimalan broj termina za taj dan.

Prilikom zakazivanja neophodno je ostaviti sledeće podatke: ime, prezime, JMBG ili EBS i broj telefona.

Uzorkovanje će se obavljati od 04.08.2020. u periodu od 7h i 30 min do 8h, svakog dana, osim nedeljom u Kontejneru br 1, koji se nalazi iza zgrade za infektivne bolesti u krugu Opšte bolnice Kikinda, na adresi Đure Jakšića 110, Kikinda.

Uzorkovanje podrazumeva uzimanje brisa iz grla i nosa.

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je poneti uplatnicu, pasoš i neki dokaz o putovanju (potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije, pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu, putno osiguranje, prevoznu kartu, druge dokaze, pozive ili potvrde u pogledu svrhe putovanja).

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA


PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

Zaključkom Vlade, od 03.07.2020. je cena testiranja stranaca promenjena na 120 evra (dinarska protivrednost prema srednjem kursu NBS) ova cena se neće primenjivati za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava, kao i članove njihovih porodica (navedene kategorije će i dalje plaćati 6.000 dinara).

 
Kada su u pitanju serološka testiranja ista kategorija stranih državljana će umesto dosadašnjih 1.200 dinara plaćati 25 evra (dinarska protivrednost prema srednjem kursu NBS).

Rezultat se izdaje u roku od 48h u prostorijama Centra za mikrobiologiju u krugu Opšte bolnice Kikinda, na adresi Đure Jakšića 110, Kikinda.