Завод за јавно здравље Кикинда је лоциран на две адресе: Краља Петра I бр.70 и у улици Генерала Драпшина 81.

Број телефона: 0230-421-102 (информације у вези санитарних прегледа локал 105)

е-mail: info@zavodki.org.rs

Седиште је у улици Краља Петра I бр.70. На тој адреси контакти су:

#ИмеПозицијае-mailТелефон
1.Др мед Сандра РадловићДиректорdirektor@zavodki.org.rs0230-434-416
2.Др мед Сања Брусин Белош- Помоћник директора,
- Начелник центра хигијене и хумане екологије
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs0230-434-788,
локал 113
3.Мр сци фармације дипл инг. Наташа Ђукић- Представник руководства за квалитет,
- Руководилац одељења лабораторијског испитивања
natasa.djukic@zavodki.org.rs, laboratorija@zavodki.org.rs0230-434-788, локал 115,111
4.Др мед Татјана ПецарскиНачелник центра за контролу и превенцију болестиtatjana.pecarski@zavodki.org.rs0230-421-102, локал 107
5.Дипл. ецц Ксенија ХодикНачелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге пословеksenija.hodik@zavodki.org.rs0230-421-102, локал 112
6.Jeлeнa Toмaшeв ToмићЛицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндazpol.zzjzki@gmail.com0230/421-102, лoкaл 109

У улици Генерала Драпшина број 81, контакти су:

#ИмеПозицијаe-mailТелефон
1.Др мед Весна БлашковићНачелник одељења за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите са информатиком и биостатистиком у здравствуvesna.blaskovic@zavodki.org.rs0230-400-540
2.Мр сци мед др Бранислав ХачкоСпецијалиста социјалне медицинеbranislav.hacko@zavodki.org.rs0230-400-540
3.Др мед Зорка ГрбићНачелник центра за микробиологијуzorka.grbic@zavodki.org.rs0230-442-857
4.Др мед Драгана АгостиниСпецијалиста микробиологије са паразитологијомdragana.agostini@zavodki.org.rs0230-442-857