Завод за јавно здравље Кикинда је лоциран на две адресе: Краља Петра I бр.70 и у улици Генерала Драпшина 81.

Број телефона: 0230-421-102 (информације у вези санитарних прегледа локал 105)

е-mail: info@zavodki.org.rs

Централа+381 (0)230 421-102
ДиректорДр Сандра Радловић
+381 (0)230 434-416
direktor@zavodki.org.rs
Помоћник директораДр Сања Брусин Белош
+381 (0)230 434-788
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, промоцију здравља, биостатистику и информатику у здравствуНачелник центра: Др Весна Блашковић
+381 (0)230 400-540
vesna.blaskovic@zavodki.org.rs
Центар за хигијену и хуману екологијуНачелник центра: Др Сања Брусин Белош
+381 (0)230 434-788
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs
Центар за контролу и превенцију болестиНачелник центра: Др Татјана Пецарски
+381 (0)230 421-102, локал 107
epidemiologija@zavodki.org.rs
Центар за микробиологијуНачелник центра: Др Наташа Недељков Тешин
+381 (0)230 442-857
mikrobiologija@zavodki.org.rs
Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеНачелник центра: Дипл. ецц Ксенија Ходик
+381 (0)230 421-102, локал 110
ksenija.hodik@zavodki.org.rs
- Представник руководства за квалитет,
- Руководилац одељења лабораторијског испитивања
Мр сци фармације дипл инг. Наташа Ђукић
+381 (0)230 421-102, локал 111 или 115
natasa.djukic@zavodki.org.rs, laboratorija@zavodki.org.rs
Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe КикиндaJeлeнa Toмaшeв
+381 (0)230 421-102, лoкaл 109
zpol.zzjzki@gmail.com