ЗЗЈЗ Кикинда је јавно-здравствена установа која се бави превентивним радом и обезбеђивањем здрвствене заштите становништва на више нивоа на територији Севернобанатског округа. Наша мисија је да континуирано радимо на унапређењу и очувању здравља свих становника промовишући и негујући здраве стилове живота. Тежимо да остваримо лидерску позицију у спровођењу здравствено васпитних и здравствено промотивних активности, у превенцији заразних и незаразних болести као и у спречавању и смањивању фактора ризика који утичу на здравље становништва. Циљ нам је да будемо препознати као партнер и да кроз мултисекторску сарадњу са осталим субјектима друштва (друге здравствене установе, локална самоуправа, школе, предшколске установе и др.) тежимо да јачамо здравствени потенцијал појединца и друштва у целини. Континуиран мултидиасциплинарни рад на унапређењу и очувању здравља је наш главни мото.

Успостављен је контекст ЗЗЈЗ Кикинда при чему су утврђене потребе свих заинтересованих страна и степен испуњења њихових захтева. Успостављен је поступак идентификације ризика и прилика на нивоу свих организационих јединица и Завода у целини и поступак дефинисања мера за поступање са њима. Сви запослени имају максималну одговорност и настојање да Завод функционише на начин којим се обезбеђује остваривање дефинисаних циљева прокламованих на нивоу целокупног Завода. Корисници услуга и квалитет услуга стављени су у центар /фокус нашег рада.

ВИЗИЈА

Визија Завода за јавно здравље Кикинда је да буде модерна, висококвалитетна и у јавности препозната установа која континуирано унапређује квалитет стручног рада у области превентивне медицине и заштите животне средине и да заузме лидерску позицију у региону у циљу заштите здравља становништва СБО.

МИСИЈА

Мисија ЗЗЈЗ је стално унапредјење и очување здравља становника СБО и креирање фактора безбедне животне средине. Пружањем услуга из области јавног здравља, поштујући стандарде и медицинске процедуре, обезбеђујемо здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији СБО. Нашим корисницима нудимо поузданост и квалитет по свим начелима здравствене безбедности и на научно утемељеним доказима, поштујћи друштвено одговорно понашање.

Општи циљеви ЗЗЈЗ Кикинда су: • унапређење квалитета здравствене заштите становника Севернобанатског округа; • стављање нагласка на промоцију здравља и превенцију појаве обољења; • међусекторска сарадња; • интеграција здравствених програма; • очување и унапређење здравља становништва нашег округа; • доступност информација у циљу остваривања права на информисаност становништва Севернобанатског округа; • партнерски однос са корисницима услуга и одржавање поверења корисника у квалитет рада ЗЗЈЗ Кикинда; • унапређење квалитета наших услуга према корисницима услуга, Министарству здравља и РФЗО-у; • одржавање и унапређење добре професионалне праксе.

Др мед Сандра Радловић, специјалиста епидемиологије