Изаберите Паге

Категорија: Јавне набавке 2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ПОДУГОВАРАЊА ИСПИТИВАЊА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ Питање...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Одулука о обустави поступка Одлука...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПИТАЊЕ 1 ПИТАЊЕ 2 ПИТАЊЕ...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Питања и одговори Питање 1 Питање 2...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

ZAKAZIVANJE TESTIRANJA PUTNIKA NA CORONA VIRUS RT-PCR METODOM

Od 03.08.2020. moguće je telefonskim putem zakazati testiranje putnika na prisustvo Corona virusa (SARS CoV-2) u brisu grla i nosa.

Detalji…

Нoви цeнoвник пoчињe сa примeнoм oд 01.01.2020.

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ НА IgM и IgG АНТИТЕЛА

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на маил адресе:
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs
dragan.krstonosic@zavodki.org.rs

или
тел. 063 510 942 и 063 551 003

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn