Број систематизованих радних места према нивоу квалификације:

* 7.2 ниво – 12 радних места

* 7.1 ниво – 7 радних места

* 6.2 ниво – 3 радна места

* 6.1 ниво – 9 радних  места

* 4 ниво – 27 радних  места

* 3 ниво – 2 радна места

* 1 ниво – 4 радна места

Број запослених на неодређено време:

* 7.2 ниво – 10 запослених

* 7.1 ниво – 7 запослених

* 6.2 ниво – 3 запослена

* 6.1 ниво – 7 запослених

* 4 ниво – 25 запослених

* 3 ниво – 2 запослена

* 1 ниво – 4 запослена

Број запослених на одређено време:

* 4 ниво – 1 лице (повећан обим посла)

* 6.1 ниво – 1 лице (замена)

* 7.1 ниво – 1 лице ангажовано – рад ван радног односа (допунски рад)

Број лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у 2020. години:

Укупно 4 лица (7.2 ниво – 1 лице; 6.1 ниво – 1 лице; 4 ниво – 2 лица)

Број лица којима је заснован радни однос на неодређено време у 2020. години:

Укупно 5 лица (7.1 ниво – 3 лица; 6.1 ниво – 1 лице; 4 ниво – 1 лице)

Напомена:

0 новозапослених на неодређено време / одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% / изнад тог процента у текућој календарској години.

1 новозапослено лице на неодређено време изнад прописаног процента у текућој календарској години, према добијеној сагласности надлежне Комисије из децембра 2020 године.