Изаберите Страница

Категорија: Здравље

Препоруке за становништво у циљу смањења ризика од инфекције вирусом птичјег грипа A(H5N1)

Шта радити када се уочи или пронађе дивља птица која је изнемогла, повређена или делује болесно? Директан контакт са  живином или дивљим птицама зараженим вирусом птичјег грипа (укључујући њихов измет и крв) представљају...

Опширније

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ

Саветовалиште за правилну исхрану ради у оквиру Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Кикинда од средине 2009 године. Корисници саветовалишта су особе које имају болести или стања код којих правилном...

Опширније

ГОЈАЗНОСТ

Гојазност (лат. obesitas) је хронична болест, која се испољава прекомерним накупљањем масти у организму и повећањем телесне масе. Свако повећање телесне масе за 10% и више од идеалне, означава се као гојазност. СЗО је проценила...

Опширније

Хигијенско дијететски режим у условима повећаних температура

Током лета када температура ваздуха пређе 32 степен °C, потребно је да се људи придржавају адекватног хигијенско-дијететског режима како не би дошло до поремећаја здравља као што је: топлотни удар, топлотни грчеви, сунчаница,...

Опширније
Лоадинг

grb_RS grb_2 grb_2

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn