IZVEŠTAJ  13.07.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.07.2023.

64.888.035,48
   

Stanje prethodnog dana

64.834.121,48
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 

53.290,00

Uplata participacije 650,00
Ukupno uplate na dan 13.07.2023. 53.940,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.07.2023.       64.888.035,48

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.07.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:13.07.2023.

26,00

UKUPNO  OSTAJE:                      64.888.035,48

[/et_pbrow]