IZVEŠTAJ  15.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.07.2021.

7.271.497,46
   

Stanje prethodnog dana

7.260.057,46
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 11.440,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:15.07.2021.

11.440,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.07.2021.                                               7.271.497,46

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.07.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      7.271.497,46