IZVEŠTAJ  28.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 28.09.2022.

33.019.269,89
   

Stanje prethodnog dana

33.016.979,89
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 2.290,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 2.290,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 28.09.2022.          33.019.269,89  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  28.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:28.09.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     33.019.269,89

[/et_pbrow]