Stanje sredstava na podračunu na dan 11.11.2023.

73.074.964,12

   

Stanje prethodnog dana

73.074.990,12

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan 11.11.2023.

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.11.2023.        73.074.964,12

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.11.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:11.11.2023.

26,00

UKUPNO  OSTAJE:                                        73.074.964,12

 
[/et_pbrow]