Stanje sredstava na podračunu na dan 24.11.2023.

75.456.161,58

   

Stanje prethodnog dana

72.609.948,58

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.929.916,66

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  178.300,00
Uplata participacije 400,00
Ukupno uplate na dan 24.11.2023.

 

3.108.616,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.11.2023.      75.456.161,58

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.11.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

262.377,66
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:24.11.2023.

262.403,66

UKUPNO  OSTAJE:                                                  75.456.161,58

 
[/et_pbrow]