IZVEŠTAJ  01.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.08.2022.

36.149.394,82
   

Stanje prethodnog dana

33.386.303,15
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    2.290,00
Uplata participacije    
Ukupno uplate na dan: 01.08.2022.    

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.08.2022.           36.149.394,82

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 115,00

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 01.08.2022. 115,00

UKUPNO  OSTAJE:                    36.149.394,82

[/et_pbrow]