IZVEŠTAJ  06.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.07.2022.

29.034.925,02
   

Stanje prethodnog dana

29.403.830,53
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 06.07.2022.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.07.2022.           29.034.925,02

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

160.212,56
Provizija UT     

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi 208.692,95
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 06.07.2022. 368.905,51

UKUPNO  OSTAJE:                    29.034.925,02

[/et_pbrow]