IZVEŠTAJ  10.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.11.2022.

41.332.724,46
   

Stanje prethodnog dana

31.098.424,46
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV 9.999.990,00
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 234.310,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 234.310,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.11.2022.           41.332.724,46

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:10.11.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     41.332.724,46

[/et_pbrow]