IZVEŠTAJ  14.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 14.11.2022.

31.357.791,31
   

Stanje prethodnog dana

41.332.724,46
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 34.220,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 34.220,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 14.11.2022.           31.357.791,31

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  14.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

9.999.990,00
Provizija UT 9.163,15

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:14.11.2022. 10.009.153,15

UKUPNO  OSTAJE:                    31.357.791,31

[/et_pbrow]