IZVEŠTAJ  11.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.07.2022.

29.745.670,78
   

Stanje prethodnog dana

29.595.291,68
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 157.590,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 11.07.2022. 157.590,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.07.2022.           29.745.670,78

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  7.210,90  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 11.07.2022. 7.210,90

UKUPNO  OSTAJE:                    29.745.670,78

[/et_pbrow]