IZVEŠTAJ  12.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.07.2022.

29.919.689,51
   

Stanje prethodnog dana

29.745.670,78
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade  163.848,73

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 10.170,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 12.07.2022. 174.018,73

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.07.2022.           29.919.689,51

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 12.07.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    29.919.689,51

[/et_pbrow]