IZVEŠTAJ  14.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 14.07.2022.

29.088.753,79
   

Stanje prethodnog dana

29.804.007,93
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 16.440,00
Uplata participacije   2.000,00
Ukupno uplate na dan: 14.07.2022.  18.440,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 14.07.2022.           29.088.753,79

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  14.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

733.694,14
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 14.07.2022. 733.694,14

UKUPNO  OSTAJE:                    29.088.753,79

[/et_pbrow]