IZVEŠTAJ  13.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.07.2022.

29.804.007,93
   

Stanje prethodnog dana

29.919.689,51
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 48.280,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 13.07.2022. 48.280,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.07.2022.           29.804.007,93

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

163.961,58
Ukupne isplate na dan: 13.07.2022. 163.961,58

UKUPNO  OSTAJE:                    29.804.007,93

[/et_pbrow]