IZVEŠTAJ  15.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.01.2021.

8.164.391,44
   

Stanje prethodnog dana

8.147.751,44
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

16.640,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 15.01.2021.

16.640,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.01.2021.                                               8.164.391,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.01.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   8.164.391,44