IZVEŠTAJ  24.04.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 24.04.2023.

59.454.749,78
   

Stanje prethodnog dana

 59.403.320,35
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  49.429,43
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan 24.04.2023. 51.429,43

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.04.2023.        59.454.749,78

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.04.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 

Isplata provizije  

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:24.04.2023.  

UKUPNO  OSTAJE:                        59.454.749,78

[/et_pbrow]